Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 10) – Xếp các thành ngữ tục ngữ sau thành nhóm

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 10)

1: Trong từ gia đình, tiếng gia có nghĩa là nhà. Em hày tìm thêm nhứng tiếng khác ( gồm 2 tiếng ) có tiếng gia với nghĩa như trên .Ví dụ: gia tài…

2: Xếp các thành ngữ tục ngữ sau thành nhóm thích hợp :

– Em ngã đã có chị nâng.

– Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ.

– Khôn ngoan đối đáp bề ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

– Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con.

Advertisements (Quảng cáo)

– Con có cha như nhà có nóc.

– Con hiền cháu thảo

a) Nhóm 1: Cha mẹ đối với con cái

b) Nhóm 2: Con cháu đối với ông bà, cha mẹ

c) Nhóm 3: Anh chị em đối với nhau

3: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai?( Cái gì, con gì?); gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Là gì?  trong các câu sau:

+ Ông bà, cha mẹ là những người chăm sóc trẻ em ở gia đình.

+ Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

+ Ở lớp em, Lan là học sinh giỏi toán nhất.

4: Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau:

“ Đầu năm học mới     Huệ nhận được quà của bố      đó là một chiếc cặp rất xinh     cặp có quai đeo. Hôm khai giảng, ai cũng nhìn Huệ với chiếc cặp mới .    Huệ thầm hứa học chăm     học giỏi cho bố vui lòng.

Câu 5:Nêu các sự vật được so sánh với nhau trong mỗi khổ thơ? Người ta dựa vào dấu hiệu chung nào để so sánh? Từ dùng để so sánh ?

Khi mặt trời lên tỏ

Nước xanh chuyển màu hồng

Cờ trên tàu như lửa

Sáng bừng cả mặt sông.

Câu 6: Viết đoạn văn 7-10 câu giới thiệu về các thành viên trong tổ em cho một người bạn mới chuyển đến ( Trong đó có dùng 3-5 câu thuộc mẫu câu Ai-Là gì?

Advertisements (Quảng cáo)