Trang Chủ Chủ đề Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Giải Toán lớp 2 trang 34, 35: Em làm được những gì
Giải Toán lớp 2 trang 34, 35: Em làm được những gì
Giải Em làm được những gì (trang 34, 35) SGK Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạp. Chương 1: Ôn tập và bổ sung Bài 1 trang 34 Toán 2 tập 1 Quan sát hình ảnh rồi trả lời...
Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo
Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo
Giải bài Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung THỰC HÀNH Bài 2 trang 31 Toán 2 • Số? Gang tay em dài ? cm. • Dài hơn, ngắn...
Tia số – Số liền trước, số liền sau trang 28, 29, 30 Toán lớp 2
Tia số – Số liền trước, số liền sau trang 28, 29, 30 Toán lớp 2
Giải bài Tia số - Số liền trước, số liền sau trang 28, 29, 30 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung THỰC HÀNH Bài 1 trang 29 SGK Toán 2 Số? c) Số...
Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo
Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo
Giả Toán lớp 2 bài Điểm - Đoạn thẳng trang 24, 25 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung THỰC HÀNH Bài 1 trang 24 SGK Toán 2 tập 1 Đọc tên các...
Em làm được những gì trang 21, 22, 23 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo
Em làm được những gì trang 21, 22, 23 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo
Giải bài Em làm được những gì trang 21, 22, 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung Bài 1 trang 21 Toán 2 tập 1 Số? Dãy số a: Đếm thêm...
Giải Toán 2: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 SGK Chân trời sáng tạo
Giải Toán 2: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 SGK Chân trời sáng tạo
Giải bài Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu - Chương 1: Ôn tập và bổ sung. Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 19 SGK Toán 2...
Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17, 18 Toán lớp 2
Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17, 18 Toán lớp 2
Giải bài Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 SGK Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung THỰC HÀNH Bài 1 trang 17 SGK Toán 2 tập...
Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo
Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo
Giải bài Số hạng - Tổng trang 13, 14, 15, 16 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung THỰC HÀNH Bài 1 trang 13 SGK Toán 2 Gọi tên các thành phần của...
Ước lượng trang 11, 12 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo
Ước lượng trang 11, 12 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo
Giải bài Ước lượng trang 11, 12 Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung THỰC HÀNH Bài 1 trang 11 SGK Toán 2 tập 1 Ước lượng rồi đếm. Ước lượng: Có khoảng...
Ôn tập các số đến 100 trang 7, 8, 9, 10 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo
Ôn tập các số đến 100 trang 7, 8, 9, 10 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo
Giải bài Ôn tập các số đến 100 trang 7, 8, 9, 10 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung THỰC HÀNH 1 Đọc số. a) Đọc các số theo thứ tự đến...