Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Tia số – Số liền trước, số liền sau trang 28, 29, 30 Toán lớp 2

Giải bài Tia số – Số liền trước, số liền sau trang 28, 29, 30 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 29 SGK Toán 2

Số?

c) Số liền sau của 0 là .?.  Số liền trước của 7 là .?.

Số liền trước của 1 là .?.  Số liền sau của 97 là .?.

– Trên tia số, mỗi số (khác 0) lớn hơn các số bên trái và bé hơn các số bên phải nó.

Các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

– Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.

 Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

c) Số liền sau của 0 là 1.  Số liền trước của 7 là 6.

Số liền trước của 1 là 0.  Số liền sau của 97 là 98.

Bài 2 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 

Em có thể dựa vào tia số để so sánh các số.

37 … 40   46 … 39   38 … 41

40 … 45   39 … 36    44 … 42

Trên tia số, số bên trái bé hơn các số bên phải nó.

37 < 40   46 > 39   38 < 41

Advertisements (Quảng cáo)

40 < 45   39 > 36    44 > 42

Giải Bài 3 trang 29 Toán 2 CTST

Bạn Lâm viết một số có hai chữ số.

Bạn Ngọc viết số liền trước (hoặc số liền sau) của số bạn Lâm viết.

So sánh hai số mà bạn Lâm và bạn Ngọc đã viết.

Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.

Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

Trên tia số, số bên trái bé hơn các số bên phải nó

Giả sử bạn Lâm viết số 25 và bạn Ngọc viết số liền sau của số 25.

Số liền sau của số 25 là số 26. Vậy bạn Ngọc viết số 26.

So sánh hai số ta có: 25 < 26.

LUYỆN TẬP

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1 trang 30 SGK Toán 2 tập 1

Số?

a) Số liền sau của 9 là .?.

   Số liền trước của 25 là .?.

   Số liền sau của 81 là .?.

b) Số liền trước của 10 là .?.

   Số liền trước của 69 là .?.

   Số liền sau của 47 là .?.

Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.

Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

a) Số liền sau của 9 là 8.

   Số liền trước của 25 là 24.

   Số liền sau của 81 là 82.

b) Số liền trước của 10 là 9.

   Số liền trước của 69 là 68.

   Số liền sau của 47 là 48.

Bài 2 trang 30 Toán 2 Chân trời sáng tạo tập 1

Số liền trước hay số liền sau?

a) 31 là .?. của 30.      b) 30 là .?. của 31.

c) 58 là .?. của 59.      d) 100 là .?. của 99.

a) 31 là số liền sau của 30.

b) 30 là số liền trước của 31.

c) 58 là số liền trước của 59.

d) 100 là số liền sau của 99.

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1

Nhà của mỗi bạn màu gì?

Số nhà của Châu Chấu là số liền trước của 73, nhà màu .?.

Số nhà của Bướm là số liền sau của 69, nhà màu .?.

Số nhà của Bọ Rùa là số lớn hơn 75 nhưng bé hơn 77, nhà màu .?.

Số liền trước của 73 là 72, do đó nhà của Châu Chấu là nhà màu xanh da trời.

Số liền sau của 69 là 70, do đó nhà của Bướm là nhà màu xanh lá cây.

Số lớn hơn 75 nhưng bé hơn 77 là 76, do đó nhà của Bọ Rùa  là nhà màu đỏ.

Advertisements (Quảng cáo)