Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải Toán 2: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu – Chương 1: Ôn tập và bổ sung. Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 19 SGK Toán 2 tập 1

Dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo.

Quan sát tranh vẽ ta thấy bạn trai có 10 cái kẹo, bạn gái có 8 cái kẹo. Mà 10 – 8 = 2, từ đó dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo.

Quan sát tranh vẽ ta thấy bạn trai có 10 cái kẹo, bạn gái có 8 cái kẹo.

                      10 – 8 = 2.

Bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo.

Bài 2 trang 19 SGK Toán lớp 2 CTST

Viết phép tính và nói theo mẫu.

Quan sát tranh vẽ rồi đếm số thẻ hay đồ chơi của mỗi bạn, sau đó viết phép tính và nói theo mẫu đã cho.

Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 4 cái thẻ.

Bạn trai có ít hơn bạn gái 4 cái thẻ.

Advertisements (Quảng cáo)

Bạn gái có ít hơn bạn trai 2 cái đồ chơi.

Bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái đồ chơi.

LUYỆN TẬP 

Bài 1 trang 20 SGK Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

Số?

a) Lớp em đi chơi công viên.

Chúng em mang theo 36 quả chuối và 12 quả cam.

– Số quả chuối nhiều hơn số quả cam là .?. quả.

– Số quả cam ít hơn số quả chuối là .?. quả.

b) Năm nay cô giáo 29 tuổi, em 7 tuổi.

Advertisements (Quảng cáo)

– Em ít hơn cô giáo .?. tuổi.

– Cô giáo nhiều hơn em .?. tuổi

a) Thực hiện phép trừ: 36 – 12. Từ đó tìm được số quả chuối nhiều hơn số quả cam bao nhiêu quả và số quả cam ít hơn số quả chuối bao nhiêu quả.

b) Thực hiện phép trừ: 29 – 7. Từ đó tìm được em ít hơn cô giáo bao nhiêu tuổi và cô giáo nhiều hơn em bao nhiêu tuổi.

a) Ta có:  36 – 12 = 24.

Vậy: Số quả chuối nhiều hơn số quả cam là 24 quả.

Số quả cam ít hơn số quả chuối là 24 quả.

b) Ta có: 29 – 7 = 22.

Vậy: Em ít hơn cô giáo 22 tuổi.

        Cô giáo nhiều hơn em 22 tuổi.

Giải Bài 2 trang 20 Toán 2 tập 1

Số?

a) Đo độ dài mỗi băng giấy:

Băng giấy xanh dài .?. cm.

Băng giấy tím dài .?. cm.

b) Băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh .?. cm.

a) Dùng thước kẻ để đo độ dài của mỗi băng giấy.

b) Muốn tìm băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh bao nhiêu xăng-ti-mét ta lấy độ dài băng giấy xanh trừ đi độ dài băng giấy tím.

a) Dùng thước kẻ đo ta có kết quả:

    Băng giấy xanh dài 10 cm.

    Băng giấy tím dài 6 cm.

b) Băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh số xăng-ti-mét là:

                10 – 6 = 4 (cm)

Advertisements (Quảng cáo)