Trang Chủ Chủ đề Chương 1 hình học lớp 11

Chương 1 hình học lớp 11

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 11 15 phút Chương 1 Hình học: Các phép biến hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó có thể là phép gì?
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 11 15 phút Chương 1 Hình học: Các phép biến hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với...
Cho P, Q cố định . Phép tịnh tiến T biến điểm M bất kỳ thành ({M_2}) sao cho (overrightarrow {M{M_2}}  = 2overrightarrow {PQ};Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (vec v = (1;3)) biến điểm A...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng ?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối...
Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng? Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (vec v = (1;3)) biến điểm A (2;1) thành điểm nào? ... trong...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 11: Tam giác ABC đều có bao nhiêu trục đối xứng?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 11: Tam giác ABC đều có bao nhiêu trục đối xứng?
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (vec v = ( - 3;2)) biến điểm A ( 1;3) thành điểm nào?; Có bao nhiêu phép tịnh tiến một đường tròn cho trước thành chính nó? ......
[Ôn tập chương 1 Hình 11 trắc nghiệm] Giải bài 1, 2, 3, 4,5,6, 7,8,9,10 trang 35,36
[Ôn tập chương 1 Hình 11 trắc nghiệm] Giải bài 1, 2, 3, 4,5,6, 7,8,9,10 trang 35,36
Ôn tập chương I - phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Sách giáo khoa (SGK) Hình học 11 Bài 1, 2, 3 trang 35,; bài 4,5,6,7,8,9,10 trang 36 Sách giáo khoa Hình học 11. Bài 1: Trong...
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4 trang 34; 5,6,7 trang 35 SGK hình 11. Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF Qua phép: a) Tịnh tiến theo vectơ AB b)...
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 33 SGK hình học lớp 11: Phép đồng dạng - Chương 1 hình học 11. A. Tóm tắt lý thuyết Phép đồng dạng 1. Phép biến hình f được gọi...
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự
Lý thuyết  cần nhớ và Giải bài 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự - Chương 1 hình học lớp 11. 1. Cho điểm O và số k # 0. Phép biến hình biến mỗi điểm M...
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1 trang 23; Bài 2,3 trang 24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau. 1. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa...
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 19 SGK hình học 11: Phép Quay - Chương 1 hình 11. A. Tóm tắt lý thuyết Phép Quay Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình...
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm
Phép đối xứng tâm: Giải bài 1,2,3 trang 15 SGK Hình học 11 Chương 1 Toán hình học lớp 11. Cho điểm O. Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M' sao cho...