Trang Chủ Chủ đề Chương 1: Chất-nguyên Tử-phân Tử

Chương 1: Chất-nguyên Tử-phân Tử

Giải bài 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 trang 16 SBT Hóa học 8: Tính số p và số e có trong nguyên tử
Giải bài 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 trang 16 SBT Hóa học 8: Tính số p và số e có trong nguyên tử
Bài 11: Luyện tập chương 1 SBT Hóa lớp 8. Giải bài 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 trang 16 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 11.5: Công thức hoá học một số hợp chất của nhôm viết như sau... Bài...
Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 15, 16 SBT Hóa 8: Lập công thức hoá học và tính phân tử khối
Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 15, 16 SBT Hóa 8: Lập công thức hoá học và tính phân tử khối
Bài 11: Bài luyện tập chương 1 SBT Hóa lớp 8. Giải bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 15, 16 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 11.1: Viết sơ đồ công thức các hợp chất sau... Bài 11.1: Viết sơ...
Bài 10.8, 10.9, 10.10 trang 15 Sách BT Hóa lớp 8: Xác định hoá trị của sắt trong hợp chất.
Bài 10.8, 10.9, 10.10 trang 15 Sách BT Hóa lớp 8: Xác định hoá trị của sắt trong hợp chất.
Bài 10: Hóa trị SBT Hóa lớp 8. Giải bài 10.8, 10.9, 10.10 trang 15 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 10.8: Biết Cr (crom) có hai hoá trị thường gặp là II và III, hãy chọn những...
Bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 14 SBT Hóa 8: Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguvên tố ?
Bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 14 SBT Hóa 8: Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguvên tố ?
Bài 10: Hóa trị SBT Hóa lớp 8. Giải bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 14 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 10.5: Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất...
Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 14 SBT Hóa học 8: Viết sơ đồ công thức của các hợp chất
Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 14 SBT Hóa học 8: Viết sơ đồ công thức của các hợp chất
Bài 10: Hóa trị SBT Hóa lớp 8. Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 14 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 10.1: Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay...
Giải bài 9.6, 9.7, 9.8 trang 13 SBT Hóa 8: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A
Giải bài 9.6, 9.7, 9.8 trang 13 SBT Hóa 8: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A
Bài 9 công thức hóa học SBT Hóa lớp 8. Giải bài 9.6, 9.7, 9.8 trang 13 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 9.6: Tính khối lượng bằng gam của... Bài 9.6: a) Tính khối lượng bằng gam của : -6,02.1023...
Giải bài 9. 1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 12, 13 SBT Hóa học 8: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối
Giải bài 9. 1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 12, 13 SBT Hóa học 8: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối
Bài 9: Công thức hóa học. SBT Hóa lớp 8. Giải bài 9. 1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 12, 13 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 9.2: Cho công thức hoá học của một số chất như...
Giải bài 8.9 trang 11, 12 SBT Hóa Học 8: Nêu nhận xét về các số trị của các giá trị khối lượng tính được ?
Giải bài 8.9 trang 11, 12 SBT Hóa Học 8: Nêu nhận xét về các số trị của các giá trị khối lượng tính được ?
Bài 8: Luyện tập SBT Hóa 8. Giải bài 8.9 trang 11, 12 Sách bài tập Hóa Học 8. Câu 8.9: Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính...
Giải bài 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 trang 10, 11 SBT Hóa học 8: Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố Y?
Giải bài 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 trang 10, 11 SBT Hóa học 8: Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố Y?
Bài 8 Luyện tập SBT Hóa 8. Giải bài 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 trang 10, 11 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 8.5: Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4...
Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 9, 10 SBT Hóa 8: Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về?
Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 9, 10 SBT Hóa 8: Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về?
Bài 8: Luyện tập SBT Hóa lớp 8. Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 9, 10 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 8.1: Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau... Bài 8.1: Cho biết...