Trang Chủ Chủ đề Bài tập hình học 11

Bài tập hình học 11

Hướng dẫn giải bài tập trong SGK Toán hình học lớp 11 chi tiết và đầy đủ chương 1,2,3 trên Dethikiemtra.com
[Ôn tập chương 1 Hình 11 trắc nghiệm] Giải bài 1, 2, 3, 4,5,6, 7,8,9,10 trang 35,36
[Ôn tập chương 1 Hình 11 trắc nghiệm] Giải bài 1, 2, 3, 4,5,6, 7,8,9,10 trang 35,36
Ôn tập chương I - phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Sách giáo khoa (SGK) Hình học 11 Bài 1, 2, 3 trang 35,; bài 4,5,6,7,8,9,10 trang 36 Sách giáo khoa Hình học 11. Bài 1: Trong...
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4 trang 34; 5,6,7 trang 35 SGK hình 11. Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF Qua phép: a) Tịnh tiến theo vectơ AB b)...
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 33 SGK hình học lớp 11: Phép đồng dạng - Chương 1 hình học 11. A. Tóm tắt lý thuyết Phép đồng dạng 1. Phép biến hình f được gọi...
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự
Lý thuyết  cần nhớ và Giải bài 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự - Chương 1 hình học lớp 11. 1. Cho điểm O và số k # 0. Phép biến hình biến mỗi điểm M...
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1 trang 23; Bài 2,3 trang 24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau. 1. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa...
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 19 SGK hình học 11: Phép Quay - Chương 1 hình 11. A. Tóm tắt lý thuyết Phép Quay Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình...
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm
Phép đối xứng tâm: Giải bài 1,2,3 trang 15 SGK Hình học 11 Chương 1 Toán hình học lớp 11. Cho điểm O. Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M' sao cho...
Bài 1,2,3 trang 11 SGK Hình học 11: Phép đối xứng trục
Bài 1,2,3 trang 11 SGK Hình học 11: Phép đối xứng trục
Chương 1 Phép đối xứng trục: Giải bài 1,2,3 trang 11 SGK Toán Hình học lớp 11 đầy đủ.   Biểu thức tọa độ của phép đốixứng qua trục Ox:                       ...
Bài 1,2,3,4 trang 7,8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến
Bài 1,2,3,4 trang 7,8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến
Tóm tắt kiến thức và Giải bài 1,2,3 trang 7; Bài 4 trang 8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến - Chương 1 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng A. Tóm tắt kiến thức phép tịnh tiến 1. Trong...