Trang Chủ Chủ đề Môn Anh lớp 6

Môn Anh lớp 6

Trường THCS Sơn Vọng – Đề cuối năm môn Anh lớp 6 có đáp án 2017
Trường THCS Sơn Vọng – Đề cuối năm môn Anh lớp 6 có đáp án 2017
Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 6 môn Anh của trường THCS Sơn Vọng năm 2017. Mexico City is the biggest city in the world. It has a population of 13.6 million. Tokyo...
Vĩnh Tường tổ chức và công bố đề kiểm tra môn Anh lớp 6 cuối kì II
Vĩnh Tường tổ chức và công bố đề kiểm tra môn Anh lớp 6 cuối kì II
PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Tiếng Anh - Lớp 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A.LISTENING: Listen to the passage, then choose the words...
Xem ngay đề kiểm tra cuối năm 2017 môn Anh lớp 6 có đáp án
Xem ngay đề kiểm tra cuối năm 2017 môn Anh lớp 6 có đáp án
Thi học kỳ 2 lớp 6 môn Anh năm học 2016 - 2017 có đáp án. Read the following passage and then do the tasks that follow (2pts). South Viet Nam enjoys a tropical climate,...
Đáp án và đề thi cuối năm lớp 6 môn Anh – Sông Mã năm 2017
Đáp án và đề thi cuối năm lớp 6 môn Anh – Sông Mã năm 2017
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2016 - 2017 của Phòng GD&ĐT Sông Mã. III. Read the following passage, then do exercise below. Nga likes going to the countryside. She...
[Hot] Đề thi học kì 2 vừa cập nhật – Môn Anh lớp 6 có đáp án chi tiết
[Hot] Đề thi học kì 2 vừa cập nhật – Môn Anh lớp 6 có đáp án chi tiết
Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Anh có đáp án. I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.(Chọn từ có cách phát âm khác với những...
Phòng GD&ĐT Phú Quốc – Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 6 có đáp án 2017
Phòng GD&ĐT Phú Quốc – Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 6 có đáp án 2017
A. Listening: (2,0 Ms) I-a. Mi and Nam are talking about what they will do if they become the president of the 3Rs club. Listen and fill one word in each gap to complete the...
Thi/kiểm tra tiếng Anh lớp 6 kì 2 thì cần xem bài này
Thi/kiểm tra tiếng Anh lớp 6 kì 2 thì cần xem bài này
Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 6 phòng GD&ĐT Bình Giang năm học 2014 - 2015.   I. Listen to a dialogue and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (You will...
Đề trường THCS Tam Hưng lớp 6 môn Anh – giữa Kì 2
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM HƯNG ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II Môn: TIẾNG ANH 6 Năm học: 2016- 2017 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) I. Choose the...
Đề học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 của Sở GD&ĐT Bắc Giang 2016 có đáp án
Đề học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 của Sở GD&ĐT Bắc Giang 2016 có đáp án
Đề thi kiểm tra chất lượng kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án của Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2016 - 2017 tổ chức.  SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG...
Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 Văn, Địa, Lý, Anh tuyển chọn năm 2016
Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 Văn, Địa, Lý, Anh tuyển chọn năm 2016
Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn, Địa Lý, Vật Lý, Tiếng Anh năm học 2016 - 2017. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 MÔN: VẬT LÝ - LỚP 6 Năm...