Trang Chủ Chủ đề Môn Anh lớp 10

Môn Anh lớp 10

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề thi kì 2 Tiếng Anh khối 10 năm 2017
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề thi kì 2 Tiếng Anh khối 10 năm 2017
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Đề thi học kì 2 môn Anh khối 10 năm 2017. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in...
Kiểm tra Tiếng Anh dạng cơ bản kì 2 lớp 10 Quảng Ninh
Kiểm tra Tiếng Anh dạng cơ bản kì 2 lớp 10 Quảng Ninh
Thi học kỳ 2 môn Anh lớp 10 của trường THPT Hồng Đức - Sở GD&ĐT Quảng Ninh 2017. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other word. I.  PRONUNCIATION : ( 1.0 point ) 1....
Đề thi Tiếng Anh 10 học kì 1 trường Trung Giã : He was busy with…his homework
Đề thi Tiếng Anh 10 học kì 1 trường Trung Giã : He was busy with…his homework
Trung Gia High School - THE FIRST TERM TEST ( Grade 10th ) School year 2016- 2017 -Time allowed: 45 minutes - TEST CODE: 309 I. Choose the word in each group has the underlined part pronounced differently from the rest: 1.    ...
Thử sức với đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2016 môn Tiếng Anh
Thử sức với đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2016 môn Tiếng Anh
Thử sức Thi - kiểm tra kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2016 đã được dethikiemtra.com cập nhật chi tiết tại đây. Các em cùng làm và ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kì thi...
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh tuyển chọn hay nhất 2016
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh tuyển chọn hay nhất 2016
Các em cùng tham khảo đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh 2016. Đề thi có hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút. ENGLISH FINAL TERM TEST FOR 10TH FORM Time : 45 minutes PART...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2016
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2016
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2016 đã được cập nhật chi tiết tại đây. Bài kiểm tra có cấu trúc 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Các em cùng thử sức...
Thi kì 1 môn Tiếng Anh 10 Nam Định có đáp án chi tiết năm 2015-2016
Thi kì 1 môn Tiếng Anh 10 Nam Định có đáp án chi tiết năm 2015-2016
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TỔ BỘ MÔN: TIẾNG ANH -----------—˜™–---------- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP: 10 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I. Circle A, B, C,...
Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 môn Anh lớp 10 Sở GD & ĐT Long An năm 2015
Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 môn Anh lớp 10 Sở GD & ĐT Long An năm 2015
Thầy cô và các em tham khảo Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 có đáp án của trường THPT Nguyễn Công Trứ - Sở GD & ĐT Long An. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN Trường Trung...
Đề thi học kì 1 môn Văn, Toán, Anh lớp 10 – Sở GD & ĐT Bắc Ninh 2015 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Văn, Toán, Anh lớp 10 – Sở GD & ĐT Bắc Ninh 2015 có đáp án
Đề thi học kì 1 Toán, Văn, Anh lớp 10 có đáp án rất hay của Sở GD & ĐT Bắc Ninh năm học 2015 - 2016. Thời gian làm bài Văn và Toán 90 phút. Môn Anh 60 phút. SỞ GIÁO...
Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2015 có đáp án
Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2015 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 có đáp án năm học 2015 - 2016. Thời gian làm bài 60 phút. Part A: Multiple Choice I. Read the passage and choose the best word for each blank. All early television was broadcast in...