Soạn văn lớp 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9
Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Bài 3 trang 36 Văn 9: Đọc đoạn đối thoại sau, chú ý những từ ngữ in đậm và trả lời câu hỏi.
Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Bài 3 trang 36 Văn 9: Đọc đoạn đối thoại sau, chú ý những từ ngữ in đậm và...
Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) trang 36 - Bài 3 trang 36 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 36 - 38 SGK Văn 9. Câu 2: Đọc...
Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Bài 3 trang 31 Văn 9: Qua phần “Cơ hội”, em thây việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì ?
Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Bài 3 trang 31 Văn 9: Qua phần...
Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Bài 3 trang 31 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu...
Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Bài 2 trang 28 Văn 9: Tham khảo văn bản thuyết minh khoa học sau và cho biết em có thể sử dụng được những ý gì cho bài thuyết minh của mình.
Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Bài 2 trang 28 Văn 9: Tham khảo văn bản thuyết minh khoa...
Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh  - Bài 2 trang 28 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 28, 29 SGK Văn...
Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Bài 2 trang 24 Văn 9: Giải thích nhan đề văn bản.
Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Bài 2 trang 24 Văn 9: Giải thích nhan đề văn bản.
Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh  - Bài 2 trang 24 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 24 - 26 SGK Văn 9....
Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Bài 2 trang 21 Văn 9: Có thể hiểu câu sau đây theo mây cách ? 
Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Bài 2 trang 21 Văn 9: Có thể hiểu câu sau đây theo mây cách ? 
Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Bài 2 trang 21,SGK Ngữ văn 9 tập 1.  Trả lời các câu hoi phần I - IV trang 21 - 24 SGK Văn 9. Câu 2: Có thể hiểu...
Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Bài 2 trang 17 Văn 9:   Sự tốn kém và tính chất vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đã được tác giả chỉ ra bằng những chứng cứ nào ?
Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Bài 2 trang 17 Văn 9:   Sự tốn kém và tính chất vô lí của cuộc chạy đua...
Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - G. Mác - Két - Bài 2 trang 17 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản và phần luyện...
Soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Bài 1 trang 15 Văn 9:  Đề bài : Thuyết minh một trong các đồ dùng sau : cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón.
Soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Bài 1 trang 15 Văn 9:  Đề bài : Thuyết minh...
Soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Bài 1 trang 15 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Đề bài : Thuyết minh một trong các đồ dùng sau :...
Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Bài 1 trang 12 Văn 9: Đọc đoạn văn sau và nêu nhận xét về biện pháp nghệ thuật được sử dụng để thuyết minh.
Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Bài 1 trang 12 Văn 9: Đọc đoạn văn sau và nêu nhận...
Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Bài 1 trang 12 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 12 - 15 SGK...
Soạn bài Các phương châm hội thoại – Bài 1 trang 8 SGK Văn 9: Cần phải tuân thủ yêu cầu gì khi giao tiếp ?
Soạn bài Các phương châm hội thoại – Bài 1 trang 8 SGK Văn 9: Cần phải tuân thủ yêu cầu gì khi giao tiếp ?
Soạn bài Các phương châm hội thoại - Bài 1 trang 8 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 9 - 11 SGK Văn 9. Câu 2: Cần phải tuân thủ...
Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh – Bài 1 trang 5 Văn 9:  Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác Hồ được biểu hiện như thế nào ?
Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh – Bài 1 trang 5 Văn 9:  Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác Hồ được...
Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà - Bài 1 trang 5 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 8 SGK văn 9. Câu 2: Lối...