Soạn văn lớp 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9
Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – Bài 4 trang 53 Văn 9: Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ ? 
Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – Bài 4 trang 53 Văn 9: Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm là lời nói...
Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp  - Bài 4 trang 53 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 53 - 55 SGK Văn 9. Câu...
Soạn bài Truyện Kiều ( tác giả)- Bài 6 trang 77 Văn 9: Kể tóm tắt Truyện Kiều theo ba phần của tác phẩm.
Soạn bài Truyện Kiều ( tác giả)- Bài 6 trang 77 Văn 9: Kể tóm tắt Truyện Kiều theo ba phần của tác phẩm.
Soạn bài Truyện Kiều (tác giả) - Nguyễn Du - Bài 6 trang 77 SGK Văn 9. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 80 Văn 9. Câu 2: Kể tóm tắt Truyện Kiều theo ba...
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) – Bài 5 trang 72 Văn 9: Tìm năm từ ngữ mới được dùng phổ biến gần đây và giải thích nghĩa của những từ ngữ đó.
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) – Bài 5 trang 72 Văn 9: Tìm năm từ ngữ mới được dùng phổ biến gần đây và...
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - Bài 5 trang 72  SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần luyện tập trang 74 SGK Văn 9. Câu 2: Tìm năm từ ngữ...
Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn – trích) – Bài 5 trang 64 Văn 9:  Qua đoạn trích tác phẩm, em cảm nhận hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ như thế nào ? 
Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn – trích) – Bài 5 trang 64 Văn 9:  Qua đoạn trích tác phẩm, em cảm nhận hình...
Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn – trích) - Ngô gia văn phái - Bài 5 trang 64 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản...
Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Trích Vũ trung tùy bút) – Bài 5 trang 60 Văn 9: Bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa đã nhũng nhiễu dân bằng những thủ đoạn nào ?
Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Trích Vũ trung tùy bút) – Bài 5 trang 60 Văn 9: Bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa đã...
Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Trích Vũ trung tùy bút) - Phạm Đình Hổ - Bài 5 trang 60 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang...
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự – Bài 4 trang 58 Văn 9:  Hãy rút ra nhận xét về sự cần thiết phải tóm tắt văn bản tự sự.
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự – Bài 4 trang 58 Văn 9:  Hãy rút ra nhận xét về sự cần thiết phải tóm tắt...
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự - Bài 4 trang 58 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 58 , 59 SGK Văn 9. Câu 2: Hãy...
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng – Bài 4 trang 55 Văn 9: Hãy tìm ví dụ để chứng minh rằng các từ hội chứng, ngân hàng, sốt, vua !à những từ nhiều nghĩa.
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng – Bài 4 trang 55 Văn 9: Hãy tìm ví dụ để chứng minh rằng các từ hội chứng, ngân hàng,...
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng - Bài 4 trang 55 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 55 - 57 SGK Văn 9. Câu 4: Hãy tìm ví dụ để...
Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Bài 4 trang 43 Văn 9:  Nhân vật Vũ Nương được miêu tả trong những hoàn cảnh nào ? 
Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Bài 4 trang 43 Văn 9:  Nhân vật Vũ Nương được miêu tả trong những hoàn cảnh nào ? 
Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ - Bài 4 trang 43 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 51 SGK Văn 9. Câu 2: Nhân vật...
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh – Bài 3 trang 42 Văn 9: Thuyết minh về một loài động vật hay vật nuôi ở quê em.
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh – Bài 3 trang 42 Văn 9: Thuyết minh về một loài động vật hay vật...
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh - Bài 3 trang 42 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Chọn 1 trong các đề văn dưới đây để viết thành một bài văn hoàn chỉnh....
Soạn bài Xưng hô trong hội thoại – Bài 3 trang 38 Văn 9: Xác định các từ ngữ xưng hô trong hai đoạn trích ?
Soạn bài Xưng hô trong hội thoại – Bài 3 trang 38 Văn 9: Xác định các từ ngữ xưng hô trong hai đoạn trích ?
Soạn bài Xưng hô trong hội thoại - Bài 3 trang 38 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hoi phần I, II trang 38 - 42 SGK Văn 9. Câu 2: Xác định các từ ngữ...