Soạn văn lớp 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9
Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Bài 12 trang 152 Văn 9: Phân tích hình ảnh người mẹ Tà-ôi trong bài thơ. 
Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Bài 12 trang 152 Văn 9: Phân tích hình ảnh người mẹ Tà-ôi trong bài thơ. 
Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm - - Bài 12 trang 152 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang...
Soạn bài Tập làm thơ tám chữ – Bài 11 trang 148 Văn 9: Hãy điền vào chỗ trống cuối các dòng thơ một trong các từ cùng mất, đất trời, tuần hoàn sao cho đúng vần ?
Soạn bài Tập làm thơ tám chữ – Bài 11 trang 148 Văn 9: Hãy điền vào chỗ trống cuối các dòng thơ một trong các từ cùng mất,...
Soạn bài Tập làm thơ tám chữ - Bài 11 trang 148 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I, II, III trang 148 - 151 SGK Văn 9. Câu 2: Hãy điền vào chỗ...
Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) – Bài 11 trang 146 Văn 9: Tìm những tên loài vật là từ tượng thanh.
Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) – Bài 11 trang 146 Văn 9: Tìm những tên loài vật là từ tượng thanh.
Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) - Bài 11 trang 146 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 146, 147 SGK Văn lớp 8. Câu 2: Tìm những tên...
Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá – Bài 11 trang 139 Văn 9: Hình ảnh người lao động và công việc của họ được miêu tả trong không gian nào ?
Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá – Bài 11 trang 139 Văn 9: Hình ảnh người lao động và công việc của họ được miêu tả trong không gian...
Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận - Bài 11 trang 139 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 142 SGK Văn lớp 9. Câu 2: Hình ảnh người...
Soạn bài Nghị luận trong văn tự sự – Bài 10 trang 137 Văn 9: Hãy tìm và chỉ ra những câu, chữ thể hiện rõ tính chất nghị luận trong hai đoạn trích trên ?
Soạn bài Nghị luận trong văn tự sự – Bài 10 trang 137 Văn 9: Hãy tìm và chỉ ra những câu, chữ thể hiện rõ tính chất nghị...
Soạn bài  Nghị luận trong văn tự sự - Bài 10 trang 137 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 137 - 139 SGK văn 9. Câu 2: Hãy tìm và...
Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại – Bài 10 trang 134 Văn 9: Nêu những nét chính về thời đại, gia đình và cuộc đời Nguyễn Du.
Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại – Bài 10 trang 134 Văn 9: Nêu những nét chính về thời đại, gia đình và cuộc đời Nguyễn Du.
Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại - Bài 10 trang 134 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi từ 1 - 7 trang 134 SGK Văn lớp 9. Câu 5: Nêu những nét chính về...
Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Bài 10 trang 131 Văn 9: Em có nhận xét gì về ngôn ngữ, giọng điệu của bài thơ này ?
Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Bài 10 trang 131 Văn 9: Em có nhận xét gì về ngôn ngữ, giọng điệu của bài...
Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiết Duật  - Bài 10 trang 131 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 133 SGK Văn...