Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9 - Ngắn gọn

Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ trang 76 Ngữ văn 9 (ngắn gọn): Suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác nữa về bài thơ đặc sắc này

CHIA SẺ
Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ môn Ngữ văn lớp 9 trang 76 (ngắn gọn). Suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác nữa về bài thơ đặc sắc này. Những luận điểm khác về bài thơ này có thể bàn luận thêm là: Hình ảnh người ra đồng,….

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình, bầy nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ây.

Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng diệu,… Bài nghị luân cần phân tích các yếu tố ấy dể có những nhận xét, đánh giá cụ thể , xác đáng.

Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng ; có lời văn gợi cảm, thê hiện rung động chân thành của người viết.

I. Tìm hiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

a. Vấn đề nghị luận của văn bản là hình ảnh mùa xuân và tình cảm thiết tha của Thanh Hải trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ.

b. Những luận điểm về hình ảnh mùa xuân mà bài viết đã nêu lên:

– Hình ảnh mùa xuân trong bài Mùa xuân nho nhỏ mang nhiều tầng ý nghĩa, hình ảnh nào cũng gợi cảm.

– Hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên, của đất nước trong cảm xúc của nhà thơ.

– Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng dâng hiến, hòa nhập vào mùa xuân lớn của thiên nhiên, đất nước.

c. Bố cục của văn bản có đầy đủ ba phần, các phần liên kết với nhau một cách chặt chẽ.

d. Người viết đã cảm nhận bài thơ với một thái độ yêu mến, tin tưởng, với tình cảm chân thành đã thể hiện những rung động trước vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

II. Luyện tập:

Những luận điểm khác về bài thơ này có thể bàn luận thêm là:

– Hình ảnh người ra đồng.

– Hình ảnh người ra trận.

– Sự cống hiến một cách khiêm tốn suốt cả cuộc đời, của mọi lứa tuổi cho mùa xuân đất nước.

– Suy ngẫm về sự đi lên của đất nước.

– Giọng điệu thiết tha, trìu mến của bài thơ…