Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9 - Ngắn gọn

Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí trang 64 Văn lớp 9 ngắn gọn nhất: Tìm đại ý và bố cục đoạn trích

CHIA SẺ
Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn – trích) môn Ngữ văn 9 trang 64 (ngắn gọn) – Ngô gia văn phái. Tìm đại ý và bố cục đoạn trích. Đoạn 1: Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và thân chinh cầm quân dẹp giặc….

Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tấc giả Hoàng Lê nhất thống chí đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiên công thần tốc đại phá quân Thanh, sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bì đát của vua tôi Lê Chiêu Thống.

Câu 1: – Đoạn 1: Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và thân chinh cầm quân dẹp giặc.

– Đoạn 2: Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung.

– Đoạn 3: Sự đại bại của quân tướng nhà Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống).

Câu 2: – Con người hành động mạnh mẽ, quyết đoán.

– Trí tuệ sáng suốt, nhạy bén:

– Ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng.

– Tài dụng binh như thần

Câu 3: a. Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh:

Khi quân Tây Sơn đánh đến nơi, tướng thì “sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp… Cả đội binh hùng tướng mạnh, chỉ quen diễu võ dương oai giờ đây mạnh ai nấy chạy, “đêm ngày đi gấp, không dám nghỉ ngơi”.

b.Số phận của bọn vua tôi phản nước, hại dân:

Lê Chiêu Thống vội vã cùng mấy bề tôi thân tín chạy bán sống bán chết, cướp cả thuyền dân để qua sông.

c. So sánh về hai cuộc tháo chạy:

Tất cả đều là tả thực, với những chi tiết cụ thể, nhưng âm hưởng lại rất khác nhau.

Câu 4: Nhận xét về nghệ thuật trần thuật: Ở đoạn trích này, lối kể chuyện thường xen kẽ miêu tả một cách cụ thể, sinh động và đầy cảm xúc. Chi tiết được chọn lọc tinh tế, gợi cảm. Cảm xúc của tác giả được bộc lộ thông qua những hình ảnh nghệ thuật.