Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 54 SGK Hóa 9: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

[Bài 17] – lời giải chi tiết bài 1,2,3,4,5 trang 54 SGK Hóa lớp 9: Dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Bài 1: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe ;          d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe ;

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn ;          e) Mg, K, Cu, Al, Fe.

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K;


Bài 2: DD ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kimloại nào sau đây để làm sạch dd ZnSO4 ? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học.

a) Fe ;         b) Zn ;            c) Cu ;             d) Mg.

Dùng kim loại Zn vì có phản ứng:

Zn(r) + CuSO4(dd) -> ZnSO4(dd) + Cu(r)

Nếu dùng Zn dư, Cu tạo thành không tan được tách ra khỏi ddịch và ta thu được dd ZnSO4 tinh khiết


Bài 3 trang 54 Hóa 9: Viết các phương trình hoá học :

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau : Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án: a) Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Cu + O2  →  2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

b) Mg + 2НСl → MgCl2 + H2

Mg + CuCl2 →  MgCl2 + Cu

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4: Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho

a) Kẽm vào dd đồng clorua.

b) Đồng vào dd bạc nitrat.

c) Kẽm vào dd magie clorua.

d) Nhôm vào dd đồng clorua.

Viết các phương trình hoá học, nếu có.

HD: a) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt kẽm, màu xanh của dung dịch nhạt dần:

CuCl2 (dd) + Zn(r) -> ZnCl2(dd) + Cu(r)

b) Hiện tượng, PTHH trong bài học.

c) Không có hiện tượng xảy ra và không có phản ứng.

d) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt nhôm, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

2Al(r) + 3CuCl2(dd) ->  2AlCl3 + Cu(r)

Xanh                                 đỏ


Bài 5 trang 54 Hóa 9: Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kimloại Cu, Zn vào dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

Giải: Số mol H2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol.

a) Khi cho hỗn hợp (Zn, Cu) vào dung dịch H2SO4 loãng, chỉ có Zn phản ứng:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + Н2

Phản ứng: 0,1             ←              0,1       (mol)

b) Chất rắn còn lại là Cu. mCu = 10,5 – 0,1 x 65 = 4 gam.

Advertisements (Quảng cáo)