Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Lý lớp 9

Lý 9: Truyền tải điện năng đi xa (Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 99)

Bài 36 chương 2:  Giải bài tập C1, C2,  C3, C4, C5 trang 99 SGK Lý 9: Truyền tải điện năng đi xa

1.  Từ công thức (3) SGK có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây thì có thể có những cách nào ?

Muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện ta có thể giảm điện trở R hoặc tăng hiệu điện thế U.


2. Muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải dùng dây dẫn có kích thước như thế nào ? Giảm công suất hao phí bằng cách giảm điện trở của dây tải điện thì có gì bất lợi ?

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có 2016-03-21_225759 , cho rằng chất này đã được chọn trước và chiều dài của dây không đổi, muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải tăng S, tức là dùng dây có thiết diện lớn, trọng lượng lớn, đắt tiền, dễ gãy, hệ thống cột điện phải lớn… Tốn phí của việc tăng thiết diện S của dây dẫn còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao tụt đi.


3. Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì có lợi gì ? Muốn vậy chúng ta phải làm gì?

Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì công suất hao phí sẽ giảm đi rất nhiều, vì nó tỉ lệ nghịch với U2. Muốn vậy chúng ta phải chế tạo được các máy tăng hiệu điện thế.


4. Cùng một công suất P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100000V.

Từ công thức 2016-03-21_225823 ta thấy rằng, nếu hiệu điện thế tăng 500000/100000=5 lần thì công suất hao phí giảm được 52 = 25 lần.


5. Tại sao ta phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm?

Bắt buộc phải tăng HĐT để giảm công suất hao phí vì giảm điện trở thì dây dẫn quá to, nặng.
Hay công suất hao phí tỷ lệ nghịch với U2

Advertisements (Quảng cáo)