Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Lý lớp 9

Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11, 12,13 trang 105,106 Lý lớp 9: Tổng kết chương 2

Ôn tập chương 2 – Giải bài tập 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 trang 105; bài 8, 9, 10 ,11, 12, 13 trang 106 SGK Vật Lý 9: Tổng kết chương 2 Điện từ học

1. Viết đầy đủ các câu sau đây :

Muốn biết một điểm A trong không gian có từ trường hay không, ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam châm, nếu thấy có …Lực từ…tác dụng lên …Kim nam châm…thì ở A có từ trường.


2. Làm thế nào để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu?.
A. Dùng búa đập mạnh vào thanh thép.

B. Hơ thanh thép trên ngọn lửa.

C. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua.

D. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn có dòng điện xoay chiều chạy qua.


3. Viết đầy đủ câu sau đây.
Quy tắc tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện phát biểu như sau: Đặt bàn tay…sao cho các ………đi xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến………chỉ chiều dòng điện thì ………….. chỉ chiều của lực điện từ.

Điền lần lượt như sau: -Trái; Đường sức từ; Ngón tay giữa; Ngón tay cái choãi ra 90 độ.


Bài 4 trang 105 Lý 9: Điều kiện xuất hiện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là gì ?
A. Đặt một nam châm mạnh ở gần cuộn dây.

Advertisements (Quảng cáo)

B. Đặt một nam châm điện ở trong lòng cuộn dây.

C. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây lớn.

D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.


5. Viết đầy đủ các câu sau đây :

Khi khung dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu thì trong khung dây xuất hiện một dòng điện …Cảm ứng xoay chiều… vì …số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên……


6. Cho một nam châm thẳng mà các chữ chỉ tên cực của nam châm đã bị mất, làm thế nào để xác định được cực Bắc của nam châm đó?

Advertisements (Quảng cáo)

Treo nam châm bằng một sợi dây chỉ mềm ở chính giữa để cho nam châm nằm ngang. Đầu quay về hướng bắc địa lí là cực bắc.


Bài 7: a) Phát biểu quy tắc tìm chiều của đường sức từ biểu diễn từ trường của một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua.
b) Hãy vẽ đường sức từ ở trong lòng cuộn dây có dòng điện chạy qua trên hình 39.1

Giải: a) Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
b) 2016-01-05_094235


Bài 8: Nêu chỗ giống nhau của hai loại máy phát điện xoay chiều và sự khác nhau về hoạt động của hai máy đó.

*Giống nhau: có nam châm và cuộn dây.
*Khác nhau: một loại có rôto là cuộn dây, một loại có rôto là nam châm.


Bài 9: Nêu tên của hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều và giải thích vì sao khi cho dòng điện chạy qua, động cơ lại quay được.

Hai bộ phận chính là nam châm và khung dây. Vì từ trường của nam châm tác dụng lên khung dây những lực từ làm cho khung dây quay.


Bài 10: Đặt một nam chậm điện vuông góc với một dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua như hình 39.2 Xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên điểm N của cuộn dây.

Đường sức từ hướng từ trái sang phải.


Bài 11: Máy biến thế.
a) Vì sao để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế?
b) Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần ?
c) Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiề;u 220V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

Đ/s: a) Để giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây.

b) Giảm đi

c) 1002=10000lần.


Bài 12: Giải thích vì sao không thể dùng dòng điện không đổi để chạy qua máy biến thế.

Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
– Nếu dòng điện qua cuộn sơ cấp là dòng điện một chiều thì không tạo ra trong lõi thép một từ trường biến thiên vì vậy không xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp.

Advertisements (Quảng cáo)