Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 57,58 Hóa học 9: Nhôm

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 57,58 Hóa học 9: Nhôm

CHIA SẺ

[Bài 18 – Nhôm] giải bài 1 trang 57; bài 2,3,4,5,6 trang 58 SGK Hóa học 9.

1. Hãy điền vào bảng những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:

Tính chất Ứng dụng
1 Độ dẫn điện tốt Làm dây dẫn điện
2 Nhẹ, bền Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa, …
3 Dẻo nên có thể cán thành đồ dùng Làm dụng cụ gia đình: nồi, xoong, …

Bài 2: Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :

a) MgSO4;          b) CuCl2;                 c) AgNO3;            d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn:  a) Không có phản ứng, vì Al hoạt động hóa học kém hơn Mg, không đẩy được magie ra khỏi muối.

b) Có chất rắn màu đỏ bám vào lánhôm, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần. Vì Al hoạt dộng mạnh hơn Cu, nên đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Cu (màu đỏ) bám vào là nhôm.

2A1 + 3CuCl2 -> 2AlCl3 + 3Cu↓

c) Có chất rắn màu trắng bám vào lánhôm. Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, nên đẩy bạc ra khỏi muối, tạo thành Ag (màu trắng) bám vào lá nhôm.

Al + 3AgN03 -> Al(N03)3 + 3Ag↓

d) Có khí thoát ra, nhôm bị hòa tan dần. Vì nhôm đứng trước hiđro nên phản ứng với axit HCl, tạo thành muối nhômclorua, tan và giải phóng khí hiđro.

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2↑


Bài 3: Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ? Hãy giải thích.

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Al2O3 + Ca(OH)2 Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + H2O  Ca(AlO2)2 + 3H2


Bài 4: Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết phương trình hoá học.

a) AgNO3;        b) HCl;         c) Mg;           d)Al;            e) Zn.

Để làm sạch muối-nhôm, ta phải loại bỏ đồng ra khỏi dung dịch và không đưa tạp chất khác vào.

Chất đó là nhôm, vì Al hoạt dộng hóa học mạnh hơn Cu, đẩy đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành đồng kim loại Cu.

2Al + 3CuCl2 -> 2AlCl3 + 3Cu


Bài 5. Thành phần hoá học chính của đất sét là : Al203. 2Si02.2H20. Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

p/s: Thắc mắc của các bạn, ad đã cập nhật lời giải bài 5 nhé:

MAl2O3.2SiO2.2H2O = 258.

%mAl = 54 x 100 / 258 = 20,93%.


Bài 6 Hóa 9 trang 58: Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1568 ml khí ỏ điều kiện tiêu chuẩn.

Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Lời giải: Ở thí nghiệm 2: Chỉ có Al tác dụng với dung dịch NaOH và bị hòa tan hết vì NaOH dư.

Chất rắn còn lại là Mg = 0,6 gam hay = 0,6 : 24 = 0,025 mol

Ở thí nghiệm 1: Số mol H2 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol. Gọi x là số mol Al.

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 →  Al2(SO4)3 + 3H2

x                   →               1,5x (mol)

Mg + H2S04 →  MgS04 + H2

0,025 →                  0,025 (mol)

Theo hiđro, ta có: 1,5x + 0,025 = 0,07 => x = 0,03 mol = mol Al Khối lượng của hỗn hợp: m = mMg + mAl = 0,6 + 0,03.27 = 1,41 gam

%Mg = 0,6 . 1,41 x 100% = 42,55%; %Al = 100% – 42,55% = 57,45%.

CHIA SẺ