Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Giải bài 1,2,3, 4 trang 125 SGK Hóa 9: Benzen

Bài 39 BenZen -Lý thuyết và giải bài 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa 9: Benzen

Bài 1: Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :

A.  Phân tử có vòng 6 cạnh.

B.  Phân tử có ba liên kết đôi.

C.  Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

Đáp án đúng: C


Bài 2 (Hóa 9 trang 125): Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :

Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao ?

Đáp án bài 2:

Công thức đúng là: (b), (d), (e)

Công thức sai là: (a), (b)

Advertisements (Quảng cáo)

(a) Sai về vị trí liên kết đôi

(b) Sai vì vòng có 5 cạnh.


Bài 3: Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Giải bài 3: PTHH: C6H6 + Br2 —-> C6H5Br + HBr
Theo PTHH: 1 mol C6H6 —> x mol C6H5Br
Vì thực tế hiệu suất chỉ đạt 80% nên số mol brombenzen thu được là:
(X x 80) /100 = 0,8x (mol)
Theo đề bài ta có: 0,8x x 157 = 15,7

2016-05-17_091323

Lượng benzen cần dùng là mC6H6 = 78 x 0,125 = 9,75 (gam)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4 trang 125: Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

a)  b) CH2 = CH – CH = CH2; c) CH3-C ≡ CH;  d) CH3-CH3

Đáp án: Chỉ có chất b và c làm mất màu dung dịch brom vì trong phân tử có liên kết đôi và liên kết ba tương tự etilen, axetilen.
Các phương trình phản ứng hóa học:

2016-05-17_093155


Lý thuyết bài Benzen

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.

Benzen hòa tan nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot..

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Từ công thức cấu tạo của benzen, ta thấy sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng sáu cạnh đều, có ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

–  Tác dụng với oxi:

Khi đốt benzen cháy trong không khí tạo ra C02 và H20, ngọn lửa có nhiều khói đen (muội than)

C6H6 +  15/202 → 6C02 + 3H20

–  Phản ứng thế với với brom:

Benzen không làm mất màu dung dịch brom như etilen và axetilen. Nó chỉ tham gia phản ứng thế với brom lỏng và cần có xúc tác là bột sắt.

C6H6 (l) + Br2 (l) → HBr + C6H5Br (brom bezen)

– Phản ứng cộng:

Benzen khó tham gia phản ứng cộng hơn etilen và axetilen. Tuy nhiên, trong điều kiện thích hợp benzen có phản ứng cộng với một số chất như H2, Cl2..

IV. ỨNG DỤNG

Benzen là nguyên liệu quan trọng để sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ sâu.. Benzen làm dung môi, hòa tan nhiều chất hữu cơ.

Advertisements (Quảng cáo)