Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 trang 27 SBT môn Lý lớp 8: Tính độ cao của cột xăng?

Bài 8 Áp suất chất lỏng – bình thông nhau SBT Lý lớp 8. Giải bài 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 trang 27 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 8.5: Một cái bình có lỗ nhỏ o ở thành bên và đáy là một pittông A (H.8.4)…

Bài 8.5: Một cái bình có lỗ nhỏ o ở thành bên và đáy là một pittông A (H.8.4). Người ta đổ nước tới miệng bình. Có một tia nước phun ra từ O.

a) Khi mực nước hạ dần từ miệng bình đến điểm o thì hình dạng của tia nước thay đổi như thế nào?

b) Người ta kéo pittông tới vị trí A’ rồi lại đổ nước cho tới miệng bình. Tia nước phun ra từ o có gì thay đổi không? Vì sao?

Hình dạng của tia nước phụ thuộc vào áp suất mà nước tác dụng và thành bình tại điểm O. Áp suất đó càng lớn thì tia nước càng vọt ra xa bình.

a) Mực nước hạ dần từ miệng bình tới điểm O thì áp suất tác dụng lên điểm O giảm dần. Vì vậy, tia nước dịch gần về phía bình nước (H.8.4 SBT) khi mực nước gần sát điểm O, áp suất rất nhỏ, không tạo được tia nước, và nước sẽ chảy dọc theo thành bình xuống đáy bình.

b)  Khi đẩy pittông từ vị trí A đến vị trí A’, đáy bình được nâng cao đến gần điểm O, nhưng khoảng cách từ O đến miệng bình không thay đổi, và áp suất mà nước tác dụng vào điểm O không thay đổi.


Bài 8.6: Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng và: một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3 và của xăng là 7000N/m3.

h = 18mm, d1 = 7 000N/m3, d2 = 10300N/m3

Advertisements (Quảng cáo)

Xét 2 điểm A, B trong 2 nhánh nằm trong cùng 1 mặt phẳng ngang trùng với mặt phân cách giữa xăng và nước biển.

Ta có: PA = PB mặt khác PA = d1h1, PB = d2h2

⇒ d1h1 = d2h2

h2 = h1 – h ⇒ d1h1 =h2 (h1 – h)

(d2 – d1)h1 = d2h

\({h_1} = {{{d_2}.h} \over {{d_2} – {d_1}}} = {{10300.18} \over {10300 – 7000}} \approx 56mm\)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 8.7: Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N và Q, trong bình chứa chất lỏng vẽ ở hình 8.5.

A. pM < pN < pQ

B. pM = pN = pQ

C. pM > pN > pQ

D. pM < pQ < pN

Chọn C. pM > pN > pQ


Bài 8.8: Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng ?

A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống

B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương

D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của chất lỏng.

=> Chọn C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương

Advertisements (Quảng cáo)