Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 4.8, 4.9, 4.10 trang 14 SBT Vật Lý 8: Biểu diễn 3 lúc sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực?

Bài 4: Biểu diễn lực SBT Lý lớp 8. Giải bài 4.8, 4.9, 4.10 trang 14 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 4.8: Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực…

Bài 4.8: Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực:

\(\overrightarrow {{F_1}}\) có: điểm đặt A; phương thẳng đứng; chiều từ dưới lên; cường độ 10N;

\(\overrightarrow {{F_2}}\) có: điểm đặt A; phương nằm ngang; chiều từ trái sang phải; cường độ 20N;

\(\overrightarrow {{F_3}}\) có: điểm đặt A; phương tạo với \(\overrightarrow {{F_1}}\), \(\overrightarrow {{F_2}}\) các góc bằng nhau và bằng 45°; chiều hướng xuống dưới; cường độ 30N

=> Chọn D


Bài 4.9: Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây OA, OB (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Đèn chịu tác dụng của các lực:

– Lực \(\overrightarrow {{T_1}}\): Gốc là điểm o, phương trùng với sợi dây OA, chiều từ O đến A và có độ lớn 150N.

Advertisements (Quảng cáo)

– Lực \(\overrightarrow {{T_2}}\) : Gốc là điểm o, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có độ lớn 150N

– Lực \(\overrightarrow {P}\): Gốc là điểm O, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có độ lớn 150N.


Bài 4.10: Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lúc sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực:

– Trọng lực \(\overrightarrow {P}\)

– Lực kéo \(\overrightarrow {{F_k}}\) song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 250N.

– Lực \(\overrightarrow {Q}\) đỡ vật có phương vuông góc với mặt nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 430N.

Chọn tỉ xích 1cm ứng với 100N

Biểu diễn như hình 4.1G

Advertisements (Quảng cáo)