Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3

Luyện tập trang 46 Toán 3: Bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 3 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)…Giải bài 1, 2, 3 trang 46 Bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3.

Bài 1. a) Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm, viết tắt là 1m 9cm đọc là một mét chín xăng – ti – met.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 3 m 2 dm = 32 dm

Cách làm:

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 2 cm = …cm

4m 7 dm =…dm

4m 7cm = …cm

9m 3cm = ….cm

9m 3 dm = …dm

Advertisements (Quảng cáo)

3m 2 cm = 302 cm

4m 7cm = 407cm

9m 3cm = 903cm

9m 9 dm = 909dm.

Bài 2.Tính

a) 8 dam + 5 dam =                             b)  720 m + 43 m =

Advertisements (Quảng cáo)

    57 hm – 28 hm =                                  403cm – 52 cm =

    12 km x 4 =                                           27 mm : 3 =

a) 8 dam + 5 dam =  13 dam               b) 720 m + 43 m =  763 m

   57 hm – 28 hm = 29 hm                     403cm – 52 cm = 351 cm

  12 km x 4 = 48 km                               27 mm : 3 = 9 mm

Bài 3. Điền dấu < , > = vào chỗ chấm.

6m 3 cm ….7m                                           5 m 6 cm …5m

6m 3 cm ….6m                                           5 m 6 cm …6m

6m 3 cm ….630cm                                     5 m 6 cm …506cm

6m 3 cm ….603cm                                     5 m 6 cm …560cm.

6m 3 cm  < 7m                                           5 m 6 cm  > 5m

6m 3 cm  > 6m                                           5 m 6 cm  < 6m

6m 3 cm  < 630cm                                     5 m 6 cm  = 506cm

6m 3 cm  = 603cm                                     5 m 6 cm  < 560cm.

Advertisements (Quảng cáo)