Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 20.13, 20.14, 10.15 trang 54, 55 Sách BT Lý 8: Hiện tượng khuếch tán xảy ra chỉ vì?

Bài 20 Nguyên tử,phân tử chuyển động hay đứng yên Sách bài tập Vật lí 8. Giải bài 20.13, 20.14, 10.15 trang 54, 55 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 20.13: Khi tăng nhiệt độ của khí đựng trong một bình kín làm bằng inva (một chất hầu như không nở vì nhiệt) thì…

Bài 20.13: Khi tăng nhiệt độ của khí đựng trong một bình kín làm bằng inva (một chất hầu như không nở vì nhiệt) thì:

A. Khoảng cách giữa các phân tử khí tăng

B. Khoảng cách giữa các phân tử khí giảm

C. Vận tốc của các phân tử khí tăng

D. Vận tôc của các phân tử khí giảm

Advertisements (Quảng cáo)

=> Chọn C. Vận tốc của các phân tử khí tăng


Bài 20.14: Hiện tượng khuếch tán xảy ra chỉ vì

A. Giữa các phân tử có khoảng cách

Advertisements (Quảng cáo)

B. Các phân tử chuyển động không ngừng

C. Các phân tử chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách.

D. Cả ba phương án trên đều đúng

=> Chọn C. Các phân tử chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách.


Bài 20.15: Bỏ một cục đường phèn vào trong một cốc đựng nước. Đường chìm xuống đáy cốc. Một lúc sau, nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt. Tại sao?

Do các phân tử đường chuyển động hỗn độn về mọi phía và giữa các phân tử nước có khoảng cách, nên một số phân tử đường có thể chuyển động lên gần mặt nước, vì vậy nếm nước ở trên vần thấy ngọt

Advertisements (Quảng cáo)