Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 75, 76 Sách BT Lý 8: Trường hợp nào sau đây không có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng hoặc ngược lại?

Bài 27 Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ nhiệt Sách bài tập Vật lí 8. Giải bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 75, 76 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 27.8: Một vật trượt từ đỉnh dốc A tới chân dốc B, tiếp tục chuyển động trên mặt đường nằm ngang tới C…

Bài 27.8: Một vật trượt từ đỉnh dốc A tới chân dốc B, tiếp tục chuyển động trên mặt đường nằm ngang tới C mới dừng lại (H.27.3). Câu nào sau đây nói về sự chuyển hóa năng lượng của vật là đúng?

A.  Từ A đến B, chỉ có sự chuyển hóa từ động năng thành thế năng

B.  Từ A đến B, chỉ có sự chuyển hóa từ động năng thành nhiệt năng

C. Từ B đến C, chỉ có sự chuyến hóa từ động năng thành nhiệt năng

D. Từ B đến C, chỉ có sự chuyển hóa từ động năng thành thế năng và nhiệt năng

Advertisements (Quảng cáo)

=> Chọn C. Từ B đến C, chỉ có sự chuyến hóa từ động năng thành nhiệt năng


Bài 27.9: Trường hợp nào sau đây không có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng hoặc ngược lại?

A.  Một vật vừa rơi từ trên cao xuống vừa nóng lên

Advertisements (Quảng cáo)

B.  Búa máy đập vào cọc bê tông làm cọc lún xuống và nóng lên

C. Miếng đồng thả vào nước đang sôi, nóng lên

D. Động cơ xe máy đang chạy

=> Chọn C. Miếng đồng thả vào nước đang sôi, nóng lên


Bài 27.10: Nhúng một quả bóng bàn bị bẹp vào nước đang sôi, quả bóng phồng lên như cũ. Đã có những sự biến đổi năng lượng nào xảy ra trong hiện tượng trên.

– Khi quả bóng được nhúng vào nước đang sôi, không khí trong quả bóng nóng lên. Nhiệt năng của nó tăng do truyền nhiệt.

– Không khí trong quả bóng nóng lên, nở ra, thực hiện công làm bóng phồng lên. Một phần nhiệt năng của nó đã biến đổi thành cơ năng

Advertisements (Quảng cáo)