Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 32 Sách BT Sinh 8: Hệ bạch huyết gồm ?

Chương III Tuần hoàn SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 32 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 17: Máu gồm …(l)… và …(2)… Sự trao đổi chất giữa tế bào trong cơ thể với môi trường ngoài thực hiện một cách gián tiếp thông qua …(3)…

 Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điên vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp :

Bài 17. Máu gồm …(l)… và …(2)… Sự trao đổi chất giữa tế bào trong cơ thể với môi trường ngoài thực hiện một cách gián tiếp thông qua …(3)…

A. Máu

B. Các tế bào máu

C. Huyết tương

Bài 18. Tim co dãn theo chu kì. Mỗi chu kì gồm …(l)… Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim làm cho …(2)… từ tâm nhĩ vào tâm thất và …(3)…

Advertisements (Quảng cáo)

A. Từ tâm thất vào động mạch

B. Từ tâm nhĩ vào tĩnh mạch

C. Máu được bơm theo một chiêu

D. Máu được bơm ngược chiều

Advertisements (Quảng cáo)

E. 3 pha

Bài 19. Hệ bạch huyết gồm …(1)… Vai trò của hệ bạch huyết là …(2)… thực hiện chu trình luân chuyển …(3)… và tham gia bảo vệ cơ thể.

A. Môi trường trong của cơ thể

B. Môi trường ngoài cơ thể

C. Cùng với hệ tuần hoàn máu

D. Ngược với hệ tuần hoàn

E. phân hệ lớn và phân hệ nhỏ

Bài 17

Bài 18

Bài 19

1

2

3

1

2

3

1

2

3

B

C

A

E

C

A

E

C

A

Advertisements (Quảng cáo)