Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 22 SBT Sinh 8: Nguyên nhân gây ra sự mỏi cơ là?

Chương II Vận động SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 22 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 16: Cơ co khi…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 16. Cơ co khi

A. Có kích thích của môi trường.

B. Chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh.

C. Tơ cơ chịu tác động.

D. Cả A và B.

Bài 17. Sự ôxi hoá các chất dinh dưỡng trong cơ có vai trò

A. Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản.

Advertisements (Quảng cáo)

B. Tổng hợp các chất hữu cơ.

C. Tạo ra năng lượng cho cơ co.

D. Cả A và C.

Bài 18. Nguyên nhân gây ra sự mỏi cơ là do

Advertisements (Quảng cáo)

A. Cơ thể được cung cấp quá nhiều 02.

B. Cơ thể không được cung cấp đủ 02.

C. Cơ không hoạt động.

D. Luyện tập quá nhiều.

Bài 19. Luyện tập thể dục thường xuyên

A. Làm cho cơ bị mệt mỏi.

B. Làm cho cơ thể được dẻo dai, tăng cường khả năng sinh công.

C. Làm giảm khả năng sinh công.

D. Cả A và B.

  

Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

D

C

B

B

 

Advertisements (Quảng cáo)