Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Lịch sử 8

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 SBT Sử Lớp 8: Cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong khoảng thời gian?

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 SBT Sử Lớp 8 trang 42 – 43 SBT Lịch sử 8. Cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ(1766) khác nhau ở điểm nào? vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ được coi là một cuộc cách mạng tư sản?.

Bài A trắc nghiệm học kì 1: Khoanh trong vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 1. Thế kỉ XVI-XVII, các giai cấp mới được thành lập trong xã hội Tây Âu là

A. Lãnh chúa vao nông dân

B. Lãnh chúa và tư sản

C. Tư sản và vô sản

D. lãnh chúa, tư sản và vô sản.

Câu 2. Cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong khoảng thời gian

A. từ năm 1640 đến năm 1642

B. từ năm 1640 đến năm 1648

C. từ năm 1642 đến năm 1649

D. từ năm 1642 đến năm 1688

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thực sự là

A. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức

Advertisements (Quảng cáo)

B. cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp

C. cuộc cách mạng vô sản lần đầu tiên trên thế giới

D. một cuộc chính biết lật đổ đế chế thứ ba, thiết lập nền cộng hoà thứ ba ở pháp.

Câu 4. ý nghĩa nào sau đây không phải là bài học mà Công xa Pa-ri để lại ?

A. Phaie kiên quyết chấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

B. Phải thực hiên liên minh công- nông vững chắc.

C. phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản.

D. Phải đoàn kết, liên minh với giai cấp vô sản quốc tế.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5. ” xi-pay” là tên gọi dùng để chỉ

A. Lực lượng quân đội tay sai của thực dâ Anh

B. Chính phủ tư sản Ấn Độ do thực dâ pháp dựng lên.

C. Những đội quân người Ấn đánh thuê cho quân đội Anh.

D. những người yêu nước Ấn Độ trong Đảng Quốc Đại.

Câu 6. Giai cấp khởi sướng cuộc khởi nghĩa Bom-bay là

A. công nhân

B. nông dân

C. binh lính và công nhân

D. nông dân và binh lính

1

2

3

4

5

6

C

D

C

D

C

A


Bài B Tự luận học kì 1

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ(1766) khác nhau ở điểm nào? vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ được coi là một cuộc cách mạng tư sản?
Câu 2. vì sao Công xã Pa-ri được gọi là nhà nước kiểu mới?
Câu 3. Nêu nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ thế kỉ thứ XVIII- đầu thế kỉ XX

Câu 1: So sánh: cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (1776) được coi là những cuộc cách mạng tư sản, nhưng khác nhau chủ yêu là ở hình thức tiến hành cách mạng. Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến,đưa đến sự thiết lập nhà nước quân chủ lập hiến. Cuộc chiến trành giành độc lập của 13 thuộc địa ở Anh và Bắc Mĩ (1776) dễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giành độc lập đưa đến sự ra đời của nhà nước cộng hoà tư sản.

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được xem là cuộc cách mạng tư sản vì
Đây là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mang tính chất cách mạng tư sản . nổ ra ở ngoài châu Âu vào buổi đấu thời cận đại
Người lãnh đạo la G. Oa Sinh Tơn là người thuộc giai cấp tư sản
Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thắng lợi và một chính quyền của giai cấp tư sản đã được lập ra ; đó là Hợp Chúng Quốc Hoa Kì.

Câu 2.  Chính sách thực hiện biện pháp trên nhiều lĩnh vực:
+ Đảm bảo chính quyền cho nhân dân lao động (dân nắm quyền thông qua lao động công xã và nhân dân có quyền cho phép mọi người nghỉ hoặc làm việc)
+ Đây là chính sách vì dân mà phục vụ do dân bầu ra

Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới vì công xã phải là một nhà nước của dân, do dân đầu tiên trên thế giới công xã Pari đã thực hiện các chính sách tiến bộ như giải tán các lượng cảnh sát, quân đội mà thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng một số chính sách khác như: tách nhà thờ khỏi trường học, nhân dân được làm chủ những cơ sở sản xuất,… ủy ban được bầu ra và có thể bị nhân dân bãi bỏ bất cứ lúc nào công xã pari thực sự là một nước của giai cấp vô sản. lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp vô sản lên đứng đầu, không có sự áp bức bóc lột của bọn tư sản hay thông trị. đó là niềm mong ước mà bấy lâu nay vô sản luôn ấp ủ. chính vì vậy mà nó có một ý nghĩa cực kì quan trọng.

Câu 3: Thế kỉ XVI, thực dân phương Tây từng bước xâm nhập Châu Á, đặc biệt là Ấn Độ.
– Dẫn đến sự tranh giành thuộc địa của Anh – Pháp
Kết quả: Anh độc chiếm và đặt ách thống trị, áp bức bóc lột nặng nề Ấn Độ.
Kinh tế: bóc lột, kìm hãm nền kinh tế Ấn Độ. Chính trị: chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc.

Hậu quả : Đất nước ngày càng lạc hậu, xã hội bị kềm hãm không phát triển được.
Đời sống nhân dân lâm vào cảnh bần cùng ,chết đói hàng loạt.
Chính sách tàn bạo , nhẫn tâm với con người
Nhân dân cùng quẫn. Chính sách cai trị tàn bạo của thực dân Anh khiến cho nhân dân Ấn Độ căm phẫn gay gắt. Nhân dân Ấn Độ đã đứng lên đấu tranh.

Advertisements (Quảng cáo)