Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Bài 37.17, 37.18, 38.19, 37.20 Trang 52 SBT Hóa học 8: các chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào?

CHIA SẺ
Bài 37 Axit – bazo và muối SBT Hóa lớp 8. Giải bài 37.17, 37.18, 38.19, 37.20 Trang 52 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 37.17: Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit suníuric khi cho 240 g lun huỳnh trioxit SO3 tác dụng với nước ?…

Bài 37.17: Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit suníuric khi cho 240 g lun huỳnh trioxit SO3 tác dụng với nước ?

\({M_{S{O_3}}} = 80g/mol,{n_{S{O_3}}} = {{240} \over {80}} = 3(mol)\)

Ta có phương trình hóa học : \(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

Theo phương trình hoá học : 1 mol SO3 tác dụng với H2O cho 1 moi H2SO4

Vậy 3 mol SO3 tác dụng với H2O cho 3 mol H2SO4.


Bài 37.18: Viết công thức của các muối sau đây :

a) Kali clorua ;         b) Canxi nitrat;           c) Đồng sunfat;          d) Natri sunfit:

e) Natri nitrat;             f) Canxi photphat;       g) Đồng cacbonat.

Công thức của các muối :

a) KCl ;              b) Ca(NO3)2 ;                 c) CuSO4 ;            d) Na2SO3;

e) NaNO3 ;         f) Ca3(PO4)2 ;                 g) CuCO3.


Bài 37.19: Cho biết các chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào, viết công thức của các hợp chất đó : Natri hiđroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt(III) oxit, muối ăn. axit clohiđric, axit photphoric.

– Oxit axit: Khí cacbonic CO2, khí sunfurơ SO2.

– Oxit bazơ : Sắt(III) oxit Fe2O3.

– Bazơ : Natri hiđroxit NaOH.

– Axit : Axit clohiđric HCl, axit photphoric H3PO4.

– Muối : Muối ăn NaCl.


Bài 37.20: Tim phương pháp xác định xem trong ba lọ, lọ nào đựng dung dịch axit- dung dịch muối ăn và dung dịch kiềm (bazơ).

Cho giấy quỳ tím vào 3 mẫu thử đựng các dung dịch trên. Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển thành đỏ là lọ đựng dung dịch axit ; dung dịch nào làm quỳ tím chuyển thành xanh là lọ đựng dung dịch bazơ. Còn lại là lọ đựng dung dịch muối ăn, quỳ tím không đổi màu.