Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Thì tương lai dự định – ” Be going to – infinitive ” – Unit 2 SGK Anh lớp 8

Unit 2: Making Arrangements – Sắp Xếp SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp Thì tương lai dự định – ” Be going to – infinitive “. “Be going to-infinitive” được dùng để chỉ dự định tương lai..

“be going to-infinitive”: được dùng để chỉ dự định tương lai.

Vỉ dụ :

1. We’re going to spend our holiday in Nha trang this year.

Năm nay chủng tôi định đi nghỉ ở Nha trang.

2. Man’ is going to buy a new dress.

Mary định mua một cái áo đầm mới.

3. Lan’s going to hold a party tomorrow night.

Tối mai Lan sẽ mở tiệc.

Advertisements (Quảng cáo)