Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Speak – Nói trang 28 SGK Tiếng Anh 8: Work with a partner and arrange the furniture. 

Unit 3 : At Home – ở Nhà SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Speak – Nói trang 28 SGK Tiếng Anh 8. Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item.; Work with a partner and arrange the furniture.

SPEAK

1. Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item.

(Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

– The table is in the middle of the kitchen.

– The flowers are on the table.

– The plate is on the table near the flowers.

– The clock is on the wall above the refrigerator.

– The cupboard is on the wall above the counter.

– There are some knives on the wall under the cupboard.

– The rice cooker is on the counter near the dish rack.

– The bowl of fruit is on the counter next to the dish rack.

– The calender is on the wall above the sink.

– The sink is next to the stove.

– The saucepans and the frying pan are above the stove and the sink.

Tạm dịch:

– Cái bàn đang ở giữa phòng bếp.

– Bình hoa nằm trên bàn.

– Cái đĩa nằm trên bàn gần bình hoa.

Advertisements (Quảng cáo)

– Đồng hồ nằm trên tường phía trên tủ lạnh.

– Tủ bát nằm trên tường phía trên quầy bếp.

– Có một vài cái dao nằm trên tường dưới tủ bát.

– Nồi cơm điện nằm trên quầy bếp gần giá đỡ bát đĩa.

– Bát trái cây nằm trên quầy bếp bên cạnh cạnh giá đỡ bát đĩa.

– Tờ lịch nằm trên tường phía trên bồn rửa.

– Bồn rửa nằm cạnh lò nướng.

– Những cái chảo và chảo rán nằm ở phía trên lò nướng và bồn rửa chén.

2. Mrs. Vui bought new furniture for her living-room, but she cannot decide where to put it. Work with a partner and arrange the furniture. You must reach an agreement.

(Bà Vui mua đồ gỗ mới cho phòng khách nhà bà nhưng bà không biết nên đặt chúng ở đâu. Em hãy cùng bạn em sắp xếp những đồ gỗ này. Các em phải thống nhất ý kiến với nhau.)

Advertisements (Quảng cáo)

A: Let’s put the couch against the wall.

B: OK. I think we ought to put the armchair opposite the couch.

A: OK. And I think we ought to put the coffee table between the armchair and the couch. How about the rug?

B: I think we ought to put it on the floor under the coffee table.

A: Good idea! Let’s hang the picture on the wall above the couch.

B: OK. And I think we ought to put the lamp in the corner next to the couch.

A: How about the shelves?

B: I think the shelves ought to be on the wall opposite the couch.

A: Great! And I think the TV and the stereo should be on the opposite wall across from the shelves.

B: Let’s hang the clock on the wall to the left of the picture.

A: I think we should hang it on the wall above the shelves.

B: OK. Let’s put the telephone on one of the shelves. How about the cushions?

A: I think we should put them on the couch.

B: Let’s put the magazines on the coffee table.

A: OK.

Tạm dịch:

A: Hãy đặt chiếc ghế dài sát tường nhé.

B: Được đấy. Mình nghĩ chúng ta nên đặt chiếc ghế bành đối diện với chiếc ghế dài.

A: Được đấy. Và mình nghĩ rằng chúng ta nên đặt chiếc bàn trà trước ghế bành và đi văng. Tấm thảm thì sao nhỉ?

B: Mình nghĩ chúng ta nên đặt nó trên sàn nhà dưới bàn trà.

A: Ý tưởng hay đấy! Hãy treo bức tranh trên bức tường phía trên chiếc ghế dài.

B: OK. Và tôi nghĩ chúng ta nên đặt chiếc đèn ở góc cạnh chiếc ghế dài.

A: Các kệ thì sao nhỉ?

B: Mình nghĩ rằng các kệ nên được đặt ở trên tường đối diện với chiếc ghế dài.

A: Tuyệt quá! Và mình nghĩ TV và dàn âm thanh nên đặt trên bức tường đối diện với các kệ.

B: Hãy treo đồng hồ trên tường ở bên trái của bức tranh.

A: Mình nghĩ chúng ta nên treo nó lên tường phía trên cái kệ.

B: OK. Hãy đặt điện thoại lên một trong các kệ. Những chiếc gối thì sao?

A: Mình nghĩ chúng ta nên đặt chúng trên chiếc ghế dài.

B: Hãy đặt các cuốn tạp chí lên bàn cà phê.

A: OK.

Advertisements (Quảng cáo)