Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns – Unit 3 SGK Anh lớp 8

Unit 3 : At Home – ở Nhà SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Đại từ phản thân – Reflexive pronouns. Cách dùng: Đại từ phản thân được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của chính hành động của mình…

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns

* Cách dùng: Đại từ phản thân được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của chính hành động của mình.

Chúng ta hãy xem ví dụ: He cut himself. Trong câu “He cut himself’, “cut” là động từ phán thân, còn “himself’ là đại từ phản thân.

* Đại tử làm chủ ngữ và đại từ phản thân:

Đại từ làm chủ ngữ

(Subject pronouns)

Đại từ phản thân

(Reflexive pronouns)

I

myself

You

yourself

He

himself

She

herself

It

itself

We

ourselves

You

yourselves

They

themselves

* Một sổ động từ phàn thân thường gặp:

burn (đốt cháy),

cut (cắt bàng dao hay kéo),

hurt (làm bị thương, gây đau đớn),

Advertisements (Quảng cáo)

kill (giết chét, gây đau đớn),

amuse (làm cho ai cười, tiêu khiển, giải trí),

enjoy (cảm thấy vui thích),

behave (cư xử),

Advertisements (Quảng cáo)

educate (giáo dục, đào tạo),

teach (dạy, dạy học),

think (nghĩ, suy nghĩ), v.v.

*Một sổ ví dụ:

–    He doesn’t have a piano teacher.He teaches himself.

Anh ấy không có giáo viên dạy dương cầm.Anh ấy tự dạy mình.

–        The children enjoyed themselves very much.

Bọn trẻ vui vẻ cùng nhau.

–        Did you hurt yourself?

Anh có đau không?

Advertisements (Quảng cáo)