Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen and read – Nghe và đọc – Unit 3 trang 27 Tiếng Anh 8: Read the dialogue again. Complete the list of the things Nam has to do.

Unit 3 : At Home – ở Nhà SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen and read – Nghe và đọc – trang 27 Tiếng Anh 8. Practice the dialogue with a partner.; Read the dialogue again. Complete the list of the things Nam has to do.

LISTEN AND READ.

Click tại đây để nghe:

Nam: Hello.

Mrs. Vui: Nam, it’s Mom.

Nam: Hi, Mom.

Mrs. Vui: I’m going to be home late tonight.

               I have to go and visit Grandma after work.

Nam: What time will you be home?

Mrs. Vui: I’ll be home after dinner.

               I’m sorry, but you’ll have to cook dinner yourself.

Nam: All right.

Mrs. Vui: There’s rice in the cupboard, but you ought to go to the market yourself and buy some fish and vegetables. The steamer is under the sink, between the saucepan and the frying pan. The rice cooker is beside the stove.

Nam: OK. Give my love to Grandma.

Advertisements (Quảng cáo)

Mrs. Vui: I will. Oh, I almost forgot. Can you call Aunt Chi, please? Ask her to meet me at Grandma’s house.

Nam: No problem. Bye, Mom.

Mrs. Vui: Bye.

Dịch bài đọc:

Nam: Xin chào.

Bà Vui: Mẹ đây Nam.

Nam: Chào mẹ.

Bà Vui: Tối nay mẹ sẽ về muộn. Mẹ phải đi thăm bà sau khi tan sở.

Advertisements (Quảng cáo)

Nam: Mấy giờ thì mẹ về?

Bà Vui: Sau bữa cơm tối mẹ sẽ về. Mẹ lấy làm tiếc, nhưng mà con phải tự nấu cơm tối cho mình nhé.

Nam: Con nấu được mà.

Bà Vui: Có gạo trong tủ thức ăn ấy nhưng con phải tự đi chợ mua một ít cá và rau quả nhé. Nồi hấp ở dưới bồn rửa, ở giữa cái xoong và cái chảo rán. Nồi cơm điện ở bên canh lò nấu.

Nam: Dạ. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bà nhé.

Bà Vui: Mẹ sẽ chuyển lời con. Ô! chút nữa thì mẹ quên. Con gọi điện cho dì Chi nhé. Hãy nói dì đến gặp mẹ ở nhà bà.

Nam: Không thành vấn đề. Chào mẹ.

Bà Vui: Chào con.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Em hãy luyện hội thoại với bạn em.)

2. Read the dialogue again. Complete the list of the things Nam has to do.

(Hãy đọc lại hội thoại và viết ra những việc Nam phải làm.)

– cook the dinner

– go to the market to buy fish and vegetables

– call Aunt Chi and ask her to meet his mother at his Grandma’s house.

Tạm dịch:

– nấu bữa tối

– đi chợ để mua cá và rau

– gọi cho dì Chi và nhắn dì gặp mẹ tại nhà của bà.

Advertisements (Quảng cáo)