Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Getting started trang 27 Tiếng anh 8: Write the chores you often do at home.

Unit 3 : At Home – ở Nhà SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started trang 27 Tiếng anh 8. Write the chores vou often do at home.

GETTING STARTED.

Write the chores you often do at home.

(Hãy viết ra những việc em thường làm ở nhà.)

a. She is washing dishes.

Advertisements (Quảng cáo)

b. She is making the bed.

c. She is sweeping the floor.

d. She is cooking.

e. She is tidying up.

Advertisements (Quảng cáo)

f. She is feeding the chickens.

Tạm dịch:

a. Cô ấy đang rửa bát đĩa.

b. Cô ấy đang dọn dẹp giường ngủ.

c. Cô ấy đang quét nhà.

d. Cô ấy đang nấu ăn.

e. Cô ấy đang dọn dẹp.

f. Cô ấy đang cho gà ăn.

Advertisements (Quảng cáo)