Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Lý lớp 7 – Chương 3 Điện học 15 phút: Tại sao hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 3 không bằng 9V?

CHIA SẺ
Tại sao hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 3 không bằng 9V?; Hãy chọn số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau … trong Kiểm tra Lý lớp 7 – Chương 3 Điện học 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho mạch điện như sơ đồ sau: Biết rằng U\(_{13}\)  = 8,9V, U\(_{12}\) = 6V và khi công tắc k đóng ampe kế A \(_1\) chỉ 0,5A.

1. Hãy chọn số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) I\(_1\)  = I\(_2\) = …

b) U\(_{13}\)  = U\(_{12}\) + U\(_{23}\)  = …

c) U\(_{23}\) = …

2. Nêu cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện. Vôn kế đó phải có giới hạn đo tối thiểu là bao nhiêu?

3. Tại sao hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 3 không bằng 9V?

1..1. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống:

a)  I\(_1\)  = I\(_2\)  = 0,5A

b)  U\(_{13}\) =U\(_{12}\)  + U\(_{23}\) = 8,9A

c)  U\(_{23}\) = 2,9V

1..2. Cách mắc vôn kế để đo hiệu đêịn thế giữa hai đầu nguồn điện: Mắc vôn kế song song với nguồn vào cực của nguồn điện, sao cho chốt + ở vị trí cực dương của nguồn và chốt – ở vị trí cực âm của nguồn.

  Vôn kế đó phải có giới hạn đo (GHĐ) tối thiểu là 9V.

1..3. Hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 3 không bằng 9V vì hai đầu các ampe kế và dây nối có  một hiệu điện thế.