Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Lý 15 phút lớp 7 – Chương 1 Quang học: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh gì?

CHIA SẺ
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh gì? Có đặc điểm như thế nào? … trong Đề kiểm tra môn Lý 15 phút lớp 7 – Chương 1 Quang học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Chiếu một tia sáng xuống gương phẳng, võ tia phản xạ. Giữ nguyên tia tới, quay gương phẳng một góc 30°. Em hãy vẽ lại tia phản xạ. Dùng thước đo độ, em hãy đo góc giữa hai tia phản xạ và điền vào câu kết luận sau:

Nếu gương quay một góc 30° thì tia phản xạ quay một góc………… Vậy nếu gương quay một góc α thì tia phản xạ quay một góc……………………………..

2. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh gì? Có đặc điểm như thế nào?


1. Nếu gương quay một góc 30° thì tia phản xạ quay một góc 60°. Vậy nếu gương quay một góc a thì tia phản xạ quay một góc 2a.

2. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.