Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Lý lớp Chương 3 Điện học 7: Tại sao ở một số vật dụng (bàn ủi, bếp điện…), các dây dẫn điện còn được bọc thêm lớp vải ở ngoài?

CHIA SẺ

1. Tại sao ở một số vật dụng (bàn ủi, bếp điện…), các dây dẫn điện còn được bọc thêm lớp vải ở ngoài?

2. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thê U\(_1\) = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I\(_1\) , khi đặt hiệu điện thế U\(_2\)  = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I\(_2\).

a) Hãy so sánh I\(_1\) và I\(_2\) . Giải thích.

b) Phải đặt giữa hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Vì sao?


1. Các dây dẫn điện còn được bọc thêm lớp vải ở ngoài mục đích để tăng độ an toàn và bảo vệ cho lớp cách điện dễ bị chảy khi tiếp xúc với vật có nhiệt độ cao.

2. a ) Ở đây ta thấy vì U\(_2\)  > U\(_1\)  nên I\(_2\) > I\(_1\)

b ) Để bóng đèn sáng bình thường thì U = 6 V, khi đó hiệu đện thế sử dụng bằng hiệu điện thế định mức của bóng đèn.