Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Học kì 1 Sinh học lớp 7: Giun đũa kí sinh ở đâu trên cơ thể người?

CHIA SẺ
Giun đũa kí sinh ở đâu trên cơ thể người?; Đặc điểm nào sau đây là đúng với sán dây? … trong Kiểm tra 15 phút Học kì 1 Sinh học lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.: (4đ) tả các giai đoạn trong vòng sinh sản của trùng sốt rét ở máu người:

 2.. (1đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.Đặc điểm nào sau đây là đúng với sán dây?

A. Đầu sán nhỏ, có giác bám

B. Ruột phát triển và dài 8 – 9m

C. Các đốt cuối cùng đều mang 1 cơ quan sinh dục lưỡng tính

D. Kí sinh ở máu

2. Giun đũa kí sinh ở đâu trên cơ thể người?

A. Túi mật                   C. Hậu môn

B. Ruột non                D. Tá tràng

3. (3đ) Dựa vào kiến thức đã học  và thực hành về thân mềm, em hãy hoàn thiện bảng sau đây để  so sánh điểm khác nhau của ốc, trai, mực. 

             Đại diện

Đặc điểm

 

 

Ốc

 

 

Trai

 

 

Mực

1.Vỏ cấu tạo gồm

2. Số chân (tua)

3. Số mắt

4. Có giác bám

5. Có lông trên tua miệng

6. Nội quan

4. (2đ) Nêu ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm


 1. Mô tả các giai đoạn trong vòng sinh sản của trùng sốt rét ở máu người:

1.Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu.

2,3. Chúng sử dụng hết chất nguyên sinh bên trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới.

4. Chúng phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới.

2.

1

2

A

B

3.

             Đại diện

Đặc điểm

 

 

Ốc

 

 

Trai

 

 

Mực

1.Vỏ cấu tạo gồm

3 lớp

3 lớp

1 lớp

2. Số chân (tua)

1 chân

1 chân

10  tua

3. Số mắt

2

0

2

4. Có giác bám

Không

Không

Có ở tua

5. Có lông trên tua miệng

Không

Không

6. Nội quan

Tim, phổi, gan

Gan, tụy

Tim, gan

4. Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm:

–          Vỏ thân mềm có vai trò bảo vệ cho bản thân sinh vật.

–          Vỏ là nguyên liệu của công nghiệp mỹ thuật (làm tranh, làm đồ trang trí, đồ trang sức,…)

–          Làm nguyên liệu cho công nghiệp dược.

–          Có ý nghĩa về mặt địa chất.