Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Lý lớp 7 Chương 1 Quang học: Điều kiện nào thì ta nhìn thấy một vật?

CHIA SẺ
Điều kiện nào thì ta nhìn thấy một vật?; Câu trả lời nào dưới đây là sai? … trong Đề kiểm tra 15 phút Lý lớp 7 Chương 1 Quang học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Câu trả lời nào dưới đây là sai?

Địa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương đó :

A. nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng. Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời.

B. chỉ thấy một phần Mặt Trăng.

C. chỉ thấy một phần Mặt Trời.

D. bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới.

2.Chọn câu sai:

A. Tia phản xạ và tia tới đối xứng với nhau qua pháp tuyến đặt tại điểm tới của mặt phản xạ.

B. Tia phản xạ nằm cùng mặt phang với tia tới.

C. Góc phản xạ bằng hai lần góc tới.

D. Khi thay đổi hướng của tia tới thì hướng của tia phản xạ cũng thav đổi theo.

3. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 3m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 3m     B. 1,25m     C. 1,5m      D. 1,6m

4. Chọn phát biểu đúng:

A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật.

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tuỳ thuộc vào vị trí đặt vật trước gương.

C. Nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích thước bằng vật.

5. Cho điểm sáng S trước gương phẳng, cách gương một khoảng 40cm. Ảnh S của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là

A. 80cm.   B. 60cm.    C. 40cm.    D. 20cm.

6. Điều kiện nào thì ta nhìn thấy một vật?

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh loại gì? Vì sao?


1

2

3

4

5

B

C

D

D

C

 6. + Ta nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.

+ Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo.

+ Ảnh của vật tạo bởi gương là ảnh ảo vì ảnh này không hứng được trên màn chắn.