Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Sinh học kì 2: Phổi của thằn lằn cấu tạo phức tạp hơn so với phổi của ếch là do đâu?

CHIA SẺ
Phổi của thằn lằn cấu tạo phức tạp hơn so với phổi của ếch là do đâu?; Điều nào sau đây không dùng đối với lưỡng cư… trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Sinh học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu l. (5đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Điều nào sau đây không dùng đối với lưỡng cư.

A. Tim có 3 ngăn, máu pha đi nuôi cơ thể.

B. Động vật hằng nhiệt

C. Có 2 vòng tuần hoàn

D. Thích nghi đời sống dưới nước và trên cạn

2. Phổi của thằn lằn cấu tạo phức tạp hơn so với phổi của ếch là do:

A. Có nhiều vách ngăn

B. Có nhiều mao mạch bao quanh

C. Diện tích trao đổi khí gia tăng

D. Cả A và B đúng.

3. Hệ thần kinh của thằn lằn phát triển hơn so với hệ thần kinh của ếch là do:

A. Não trước phát triển

B. Tiểu não phát triển

C. Não trước và thuỳ thị giác phát triển

D. Não trước và tiểu não phát triển

4. Thằn lằn bóng đuôi dài, có thân dài, đuôi rất dài có tác dụng:

A. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

B. Giảm ma sát giữa da với mặt đất

C. Giúp thuận lợi trong động tác di chuyển

D. Cả A, B, C đều đúng

5. Miệng có lưỡi có thể phóng ra bắt mồi, có dạ dày lớn, ruột ngan, gan mật lớn, có tuyến tuỵ. Đây là đặc điểm cơ quan tiêu hoá của:

A. Cá                             B. Ếch

C. Bò sát                       D. Chim

2. (2đ) Vì sao nói: vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

3. (3đ) Cấu tạo nào của ếch phù hợp với đặc điểm là loài động vật biến nhiệt ?


1.

1

2

3

4

5

B

D

D

C

B

2. Nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày vì:

Đa số chim đi kiếm mồi về ban ngày. Đa số lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiếm mồi về ban đêm nên bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày.

3. Cấu tạo cua ếch phù hợp với đặc điểm là loài động vật biến nhiệt:

– Ếch không có lông và vảy, da trần, ẩm và nhờn

– Nòng nọc thở bằng mang (giống cá)

– Ếch trưởng thành thở bằng phổi và da

– Phổi chỉ là túi đơn giản

– Tim 3 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.