Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 26. Trồng cây rừng – Công nghệ 7:Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?

CHIA SẺ
Bài 26 Công nghệ lớp 7: Trồng cây rừng. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 68 . Em cho biết mùa trồng rừng ở các tỉnh miền Bắc , miền Trung và các tỉnh miền Nam nước ta ?…

Câu 1: Em cho biết mùa trồng rừng ở các tỉnh miền Bắc , miền Trung và các tỉnh miền Nam nước ta ?

Miền Bắc: mùa Xuân, mùa Thu

Miền Nam, Trung: mùa mưa


Câu 2: Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?

Kích thước hố

Chiều dài miệng hố chiều rộng miệng hố, chiều sâu : 30

Chiều dài miệng hố ‘chiều rộng miệng hố, chiều sâu: 40

2. Kĩ thuật đào hố:

Lấp lớp đất màu (đã trộn với phân bón theo tỉ lệ thích hợp) vào hố

Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ và lấp đầy hố

Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu mỡ để riêng bên miệng hố.


Câu 3: Hãy giải thích thao tác kỹ thuật trồng cây con có bầu và cây non dễ trần ?

1. Trồng cây con có bầu

Quy trình trồng cây con có bầu

Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất

Rạch bỏ vỏ bầu

Đặt bầu vào lỗ trong hố

Lấp và nén đất lần 1

Lấp và nén đất lần 2

Vun gốc

Trồng rừng bằng cây con có bầu lại được áp dụng phổ biến ở nước ta

Vì cách trồng này, bộ rễ của cây con không bị tổn thương, bầu đất có đủ phân bón và đất tơi xốp, cây có tỉ lệ sống cao và phát triển tốt.

2. Cây non dễ trần

Tạo lỗ trong hố đất

Đặt cây vào lỗ trong hố

Lấp đất kín gốc cây

Nén đất

Vun gốc

Trước khi đem trồng nên hồ phân bộ rễ. Khi nén đất chú ý không làm đứt rễ, khi vun đất giữ cho cây sao cho cây đứng, rễ không bị cong ngược lên.

Trồng cây con rễ trần được áp dụng đối với loại cây phục hồi nhanh, bộ rễ khỏe, nơi đất tốt và ẩm


Câu 4: Ở địa phương em ,nếu có trồng cây rừng , thường trồng bằng cây non có bầu hay bằng cây non rễ trần , tại sao ?

Ở địa phương em nếu có trồng rừng , thường trồng bằng cây non có bầu

Vì : khả năng sống của cây sẽ cao hơn đồng thời quấ trình vận chuyển cây sẽ không ảnh hưởng đến bộ rễ