Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng – Công nghệ 7:Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?

Bài 27 Công nghệ lớp 7: Chăm sóc rừng sau khi trồng. Giải câu 1, 2 trang 70 . Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào ? Cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần chăm sóc trong một năm ? …

Câu 1:  Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào ? Cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần chăm sóc trong một năm ?

Thời gian : Sau khi trồng cây gây rừng từ 1  đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc cây ngay, chăm sóc liên tục đến 4 năm

Số lần chăm sóc : năm thứ nhât và năm thứ hai , mỗi năm chăm sóc 2 đến 3 lần. Năm thứ ba và năm thứ tư, mỗi năm chăm sóc 1 đến 2 lần .


Câu 2: Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?

Advertisements (Quảng cáo)

– Trồng cây dứa dại và một số cây khác làm hàng rào bao quanh

– Bảo vệ,tránh sự phá hại của thú rừng

– Chặt bỏ dây leo, cây dại chèn ép cây rừng. Tránh sự chèn ép về ánh sáng, dinh dưỡng đối với cây rừng

Advertisements (Quảng cáo)

– Diệt cỏ mọc xen với cây rừng

– Loại bỏ cây dại tranh ánh sáng, dinh dưỡng của cây rừng

– Dùng cuốc xới đất xung quanh gốc, vun vào gốc cây

– Giữ cho cây vững.cung cấp dinh dưỡng cho cây

– Cung cấp phân bón cho cây ngay trong năm đầu

– Bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho cây

– Tỉa cây ở hố có nhiều cây,để lại 1 cây/hố.Trồng vào chỗ cây chết,thưa

– Đảm bảo mật độ cây rừng

Advertisements (Quảng cáo)