Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng – Công nghệ 7:Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta ? 

CHIA SẺ
Bài 24 Công nghệ lớp 7: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. Giải câu 1, 2, 3 trang 62 . Em cho biết cách kích thích hạt giống cây rừng bằng đốt và tác động bằng lực?…

Câu 1: Em cho biết cách kích thích hạt giống cây rừng bằng đốt và tác động bằng lực?

Tác dụng bằng nhiệt đốt và ngâm bằng nước nóng

Tác dụng bằng lực : Xát mỏng vỏ hoặc đập nhẻ lên vỏ để vỏ mỏng hay có vết nứt dễ thấm nước .Như hạt trẩu ,trám .lim .


Câu 2: Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta ?

Thời vụ :

Miền Bắc: tháng 11 đến tháng 2

Miền Trung: tháng 1 đến tháng 2

Miền Nam: tháng 2 đến tháng 32

Quy trình :

Bước 1: gieo

Bước 2: lấp đất

Bước 3: che phủ

Bước 4: tưới nước

Bước 5: phun thuốc (Vãi đều hạt trên luống)(giữ độ ẩm, tránh côn trùng) (giữ ẩm cho đất và hạt)(cung cấp độ ẩm cho hạt)(diệt sâu, bệnh)


Câu 3 : Hãy nêu những công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng ?

Bón phân thúc

Tỉa và cấy cây

Bón phân thúc

Tỉa dặm cây