Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng – Công nghệ 7:Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm  những công việc gì ?

Bài 23 Công nghệ lớp 7: Làm đất gieo ươm cây rừng. Giải câu 1, 2, 3 trang 59 .Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì ? …

Câu 1: Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì ?

Nơi đặt vườn ươm cần có các điều kiện:

– Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại.

– Độ pH từ 6 đến 7.

– Mặt đất bằng hay hơi dốc ( từ 2 đến 4 độ )

– Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.


Câu 2: Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm  những công việc gì ?

Advertisements (Quảng cáo)

– Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp.

-Tạo nền đất gieo ươm:

– Lên luống đất

– Đóng bầu đất


Câu 3: Nêu cách tạo nền đất gieo ươm cây rừng .

Advertisements (Quảng cáo)

+ Dọn cây hoang dại, làm đất tơi xốp và tạo nền đất gieo.

+ Tiến hành lên luống và dào bầu đất. + Kích thước luống, phân bón lót (vô cơ và hữu cơ) hướng luống là hướng bắc nam.

+ Vỏ bầu bằng nilon sẩm màu, ống nứa ống nhựa + Ở trong bầu đất tốt hơn

1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo quy trình kĩ thuật:

– Đất hoang đã qua sử dụng:

+ Dọn cây hoang dại và cày sâu, bừa kĩ, khử chua

+ Diệt ổ sâu bệnh hại à đập và san phẳng đất à đất tơi xốp.

2. Tạo nền đất gieo ươm cây rừng. -Chuẩn bị luốngvà bầu đất.

– Luống: – Hướng: Theo hướng bắc nam. – Kích thước dài 10-15m, rộng 0.8-1m, khoảng cách 2 luống 0.5m.

– Phân bón lót: vô cơ, hữu cơ.

– Bầu đất: – Vỏ bầu bằng nilon sẩm màu – Ruột bầu chứa từ 80-89% đất mặt tơi xốp với 10% phân hữu cơ.

Advertisements (Quảng cáo)