Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Sinh 6

Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SBT Sinh 6: Nêu vai trò của tảo trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

CHIA SẺ
Chương 8: Các nhóm thực vật SBT Sinh lớp 6. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Sách bài tập Sinh học 6.  Câu 1: Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng…

Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Tên các loại tảo và môi trường sống của chúng :

1. Các loại táo sống trong môi trường nước ngọt :

–  Hình 1 : Tảo xoắn.

– Hình 2 : Tảo tiểu cầu.

– Hình 3 : Tảo silic.

– Hình 4 : Tảo vòng.

2. Các loại tảo sống trong môi trường nước mặn :

– Hình 5: Rong mơ.

– Hình 6 : Rau diếp biển.

- Quảng cáo -

– Hình 7 : Rau câu.

– Hình 8 : Tảo sừng hươu.

Bài 2. Nêu vai trò của tảo trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

– Tảo góp phần cung cấp ôxi giúp sự hô hấp của các động vật sống trong môi trường nước.

– Tảo là nguồn thức ăn cho động vật và cho người.

– Tảo dùng làm phân bón, làm thuốc, làm nguyên liệu trong công nghiệp.

– Một số tảo gây hại : Gây hiện tượng “nước nở hoa” làm nước bị nhiễm bẩn ; tảo xoắn, tảo vòng quấn lấy gốc lúa làm lúa khó đẻ nhánh.

Bài 3. Quan sát hình 38.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của rêu.

- Quảng cáo -

Hãy cho biết:

1. Đặc điểm túi hào tử của rêu.

2. Rêu sinh sản, phát triển nòi giống bằng gì ?

3. Cây rêu con mọc ra từ đâu ?

1.  Đặc điểm túi bào tử của rêu :

– Túi bào tử nằm trên ngọn cây rêu.

– Túi bào tử được hình thành sau quá trình thụ tinh.

– Túi bào tử chứa các bào tử.

– Khi túi bào tử già, túi bào tử mở nắp làm các bào tử rơi ra.

2. Rêu sinh sản, phát triển nòi giống bằng bào tử.

3. Bào tử nảy mầm mọc thành cây rêu con.

Bài 4. Quan sát hình 39.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

Hãy cho biết:

1. Đặc điểm túi bào tử của dương xỉ ?

2. Dương xỉ sinh sản, phát triển nòi giống bằng gì ?

3. Cây dương xỉ con mọc ra từ đâu ?

 1. Đặc điểm túi bào tử của dương xỉ :

– Túi bào tử nằm ở dưới các lá già của cây dương xỉ.

– Túi bào tử chứa các bào tử.

– Vách túi bào tử có một vòng cơ với màng tế bào dày lên. Vòng cơ có tác dụng mở ra khi túi bào tử chín làm các bào tử rơi ra.

2. Dương xỉ sinh sản, phát triển nòi giống bằng bào tử.

3Cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản (Nguyên tản phát triển từ bào tử).