Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1,2,3,4 trang 20,21,22, 23 SBT Địa lớp 6: Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào?

CHIA SẺ
Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ – SBT Địa lớp 6. Giải bài 1,2,3,4 trang 20,21,22, 23 SBT Địa lớp 6. Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên : – Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm; …

Câu 1: Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy :

– Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng.

– Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.

Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, ta có :

– 3 loại kí hiệu thường dùng là:

+ Kí hiệu điểm ( sân bay, cảng biển…)

+ Kí hiệu đường ( ranh giới quốc gia, tỉnh…)

+ Kí hiệu diện tích ( vùng trồng lúa, trồng cây công nghiệp…)

– 3 dạng kí hiệu chủ yếu là:

+ Kí hiệu chữ

+ Kí hiệu tượng hình

+ Kí hiệu hình học

Câu 1: Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình ?

a) Kí hiệu mỏ sắt là Fe

b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen.

c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo.

d) Hai ý b và c

Chọn đáp án c

Câu 2: Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên :

– Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm

– Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường

– Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích

 Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), ta có :

– Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm : Sân bay, cảng biển.

– Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường : Ranh giới quốc gia, Đường sắt, Đường ô tô, Sông

– Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích : Bãi tôm, Bãi cá.

Câu 3: Hãy kể 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:

 Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ là:

– Biểu hiện độ cao địa hình bằng thang màu hay đường đồng mức.

– Quy ước trong các bản đồ giáo khoa địa hình Việt Nam

+ Từ 0m – 200m màu xanh lá cây

+ Từ 200m – 500m màu vàng hay hồng nhạt.

+ Từ 500m – 1000m màu đỏ

+ Từ 2000m trở lên màu nâu…

Câu 4: Hãy cho biết :

– Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

– Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

Ta có :

– Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng dốc .

– Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng thoải.

Câu 1: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình.

– Đúng

– Sai

Chọn ý: sai

Câu 2: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải.

–  Đúng

–  Sai

 Chọn đáp án : Sai

Câu 2: Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây :

a) Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.

b) Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

c) Kí hiệu màu sắc, kí hiệu đường đồng mức, kí hiệu hình học.

d) Kí hiệu hình học, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích

 Chọn ý b