Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1,2,3,4 trang 15,16,17, 18,19,20 SBT Địa lớp 6: Hãy cho biết đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng gì?

CHIA SẺ
Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí – SBT Địa lớp 6. Giải bài 1,2,3,4 từ trang 15 – 20 SBT Địa lí 6.  Hãy điền tên 4 hướng chính vào các ô để trống của hình 4-1; Hãy cho biết đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng gì?

Câu 1: Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết :

– Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng gì.

– Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng gì.

– Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng gì.

– Đầu phía bên tay trái của kinh tuyến chỉ hướng gì.

 – Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc

– Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam

– Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng Đông

– Đầu phía bên tay trái của kinh tuyến chỉ hướng Tây

Câu 2: Hãy điền tên 4 hướng chính vào các ô để trống của hình 4-1:

          

Câu 1: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Khi viết toạ độ địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới.

Đúng

Sai

Đúng

Câu 2: Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là sai.

Toạ độ địa lí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) là

a) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.

b) kinh độ, vĩ độ của điểm đó

c) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua cùng với độ cao (so với mực nước biển) của điểm đó.

d) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao tương đối của điểm đó

Chọn ý : d

Câu 3: Hãy điền tiếp tên các hướng vào các ô để trống của hình 4-2

             Câu 4: Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ địa lí của các địa điểm A,B,C,D

–    Điểm A có toạ độ :                                  – Điểm c có toạ độ :

–    Điểm B có toạ độ :                                  – Điểm D có toạ độ:

 Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ địa lí của các địa điểm A,B,C,D

Câu 1: Điền tiếp các hướng vào các ô để trống của hình 4-3

Câu 3: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chỉ cần dựa vào quy ước : phía trên của bản đồ là hướng Bắc, phía tay phải là hướng Đông, phía dưới là hướng Nam, phía tay trái là hướng Tây.

– Đúng

– Sai

Chọn sai

Câu 2: Hình 4-4 dưới đây tượng trưng cho một tấm bản đồ, hãy điền tên các hướng vào đầu các mũi tên

           

Câu 3: Điền các hướng vào đầu các mũi tên của hình 4-5 :

Câu 1: Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là sai Xác định phương hướng trên bản đồ:

a) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, nếu kinh vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc.

b) Phía trên của kinh tuyến là hướng bắc, từ đó suy ra hướng nam

c) Dựa vào đầu của các đường kinh tuyến và vĩ tuyến.

d) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, phía dưới là hướng nam.

 Chọn đáp án: d

Câu 4: Vị trí trung tâm của cơn bão số 3 ở khoảng 111° kinh Đông và 17° vĩ Bắc, cơn bão số 4 ở khoảng 107° kinh Đông và 19° vĩ Bắc. Hãy tìm và đánh dấu X vị trí trung tâm của mỗi cơn bão trên lược đồ Việt Nam dưới đây:

Câu 2: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Trong bản đồ khu vực ở vĩ độ cao (từ 50° trở lên) các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thường là những đường thẳng.

–  Đúng

–  Sai

Chọn đáp án : sai