Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6 Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất...

Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả – SBT Địa lớp 6: Người ta gọi nửa cầu nào là nửa cầu lục địa và nửa cầu nào là nửa cầu đại dương?

CHIA SẺ
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả – SBT Địa lớp 6. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ trang 38 đến trang 41 SBT Địa lí 6. Bài 2. Quan sát hình 11-5 và đối chiếu với hình 11-4, hãy điền vào bảng thống kê tên và diện tích của các lục địa trên Trái Đất..

Câu 1: Dựa vào hình 11-1 hoặc hình 11-2 và đối chiếu với hình 11-3, hãy cho biết

– Người ta gọi nửa cầu nào là nửa cầu lục địa và nửa cầu nào là nửa cầu đại dương

– Giải thích vì sao các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương

– Người ta gọi nửa cầu hình 11-3, bên trái là nửa cầu lục địa và nửa cầu hình 11-3, bên phải là nửa cầu đại dương

– Các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương vì : So sánh tỉ lệ diện tích lục địa lớn hơn tỉ lệ diện tích đại dương của nửa cần này là nửa cầu lục địa và ngược lại.

Câu 2: Quan sát hình 11-5 và đối chiếu với hình 11-4, hãy điền vào bảng thống kê tên và diện tích của các lục địa trên Trái Đất.

- Quảng cáo -

Câu 1: Quan sát hai hình 11-1 và 11-2, hãy nói rõ những ưu điểm của hình 11-1 so với hình 11-2 trong việc thể hiện tỉ lệ lục địa và đại dương trên Trái Đất.

– Dễ quan sát, dễ tưởng tượng

– Thể hiện được tỉ lệ diện tích đại dương so với lục địa trên bản đồ một cách chính xác nhất

– Thể hiện được vị trí lục địa so với đại dương trên biển đồ

– Thể hiện được vị trí cực bắc và cực nam trên biểu đồ

Câu 2: Quan sát hình 11-5 và đối chiếu với hình 11-4, hãy điền vào bảng thống kê tên và diện tích của các đại dương.