Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1,2,3 trang 11, 12 SBT Địa lý 6: Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được những gì?

CHIA SẺ
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ – SBT Địa lí lớp 6. Giải bài 1,2,3 trang 11, 12 SBT Địa lí 6: Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy : – Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn hay nhỏ? – Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ như thế nào?.

Câu 1: Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được những gì?

 Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được vị trí, sự phân bố các đối tượng, các hiện tượng tự nhiên cũng như kinh tế – xã hội ở các vùng khác nhau trên Trái Đất.

Câu 2: Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy :

– Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn hay nhỏ ?

– Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ như thế nào ?

Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy :

– Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng nhỏ

- Quảng cáo -

– Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn

Câu 3: Dựa vào hình 8, trang 13 SGK Địa lí 6, hãy tính khoảng cách thực tế theo đường chim bay của các đoạn sau (chú ý : Nơi bắt đầu và kết thúc của một đoạn cần đo là điểm giữa (khoảng giữa) của các kí hiệu thể hiện trên bản đồ):

– Từ bệnh viện khu vực I tới khách sạn Hải Vân :

– Từ nhà thờ đến khách sạn Hải Vân :

– Từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Sông Hàn :

Câu 1: Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là đúng.

- Quảng cáo -

a) Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

b) Bản đồ là hình vẽ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

c) Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

Chọn ý a

Câu 2: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Muốn biết khoảng cách thực tế của bản đồ, người ta phải dùng cả tỉ lệ số và thước tỉ lệ

Đúng

Sai

sai

Câu 3: Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Tỉ lệ bản đồ được biểu thị ở hai dạng

a)   phân số và thước đo tỉ lệ.

b)   tỉ lộ số và thước đo tính sẵn.

c)   tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

d)   tỉ lệ là phân số và là thước tỉ lệ.

 Chọn đáp án c