Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Giải SBT Địa lớp 6 trang 4,5,6,7,8, 9,10: Vĩ tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam ?

CHIA SẺ
Giải bài 1,2,3,4, 5,6, trang 4 – 10 SBT Địa lí 6…. Dựa vào hình 1-2, hãy cho biết : Vì sao ban đầu chỉ nhìn thấy một phần cánh buồm, sau đó thấy toàn bộ cánh buồm và cuối cùng là thấy được cả thân con thuyền..

Câu 1: Dựa vào hình 1-1 hãy cho biết:

– Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh, kể tên các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời

–  Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

– Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh. Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Thiên Vương, Hải Vương.

– Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Câu 2: Dựa vào hình 1-2, hãy cho biết : Vì sao ban đầu chỉ nhìn thấy một phần cánh buồm, sau đó thấy toàn bộ cánh buồm và cuối cùng là thấy được cả thân con thuyền.

 Vì ban đầu, thuyền nằm ở ngoài đường chân trời nên chỉ thấy một phần cánh buồm; sau đó, thuyền nằm trên khoảng đường chân trời nên thấy toàn bộ cánh buồm và cuối cùng, thuyền nằm trước đường chân trời, gần về phía bờ nên nhìn thấy cả thân con thuyền.

Câu 3: Dựa vào hình 1-3, hãy cho biết : Vì sao ta thấy đường chân trời khác nhau phụ thuộc vào chỗ đứng nhìn cao hay thấp.

 Do Trái Đất hình cầu nên sự uốn cong bề mặt của nó đã ngăn không cho chúng ta nhìn xa quá 1 khoảng cách nhất định. Cũng vì lý do đó cho nên khi càng lên cao, tầm quan sát của mắt người càng lớn. Vì vậy đường chân trời phụ thuộc vào chỗ đứng nhìn cao hay thấp.

Câu 4: Dựa vào các hình vẽ 1-4 và 1-5, hãy cho biết:

– Các nửa vòng tròn chạy dọc nối liền 2 cực là đường gì.

– Đường kinh tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Đi qua thành phố nào.

– Đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ.

– Các nửa vòng tròn chạy dọc nối liền 2 cực là đường kinh tuyến.

– Đường kinh tuyến gốc: kinh tuyến 0 độ. Là đường đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh).

- Quảng cáo -

– Đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180 độ.

Câu 5: Dựa vào các hình 1-6 và 1-7, hãy cho biết:

– Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường gì.

– Vĩ tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Chiều dài của vĩ tuyến gốc so với các vĩ tuyến khác như thế nào.

– Vĩ tuyến gốc còn có tên gọi là gì.

 – Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường vĩ tuyến.

– Vĩ tuyến gốc có số độ là 0 độ. Chiều dài của vĩ tuyến gốc là dài nhất so với các vĩ tuyến khác.

– Vĩ tuyến gốc hay còn gọi là xích đạo.

Câu 6: – Những đường kinh tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Đông và bán cầu Tây.

– Vĩ tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

– Đường kinh tuyến chia quả Địa Cầu thành bán cầu Đông và bán cầu Tây là: Đường kinh tuyến gốc.

– Vĩ tuyến chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam là: Vĩ tuyến gốc hay còn gọi là xích đạo.

Câu 1: Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai.

Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến

a)   đi qua đài thiên văn Grin-uýt.

b)   đi qua ngoại ô thành phố Luân Đôn.

c)    đối diện với kinh tuyến 180°.

d)   đi qua thủ đô Pa-ri.

- Quảng cáo -

chọn ý d

Câu 2: Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai.

Vĩ tuyến gốc là

a)   vòng tròn chia quả Địa Cầu thành hai nửa cầu Bắc và Nam.

b)   vòng tròn chia quả Địa Cầu thành nửa cầu Đông và nửa cầu Tây.

c)   vòng tròn chạy ngang được ghi số độ là 0°.

d)    vòng tròn chạy ngang có tên gọi là đường Xích đạo.

chọn ý b

Câu 3: Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng.

Các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu là

a)   các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

b)   các đường vòng tròn chạy dọc có độ dài bằng nhau.

c)   các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài nhỏ dần từ Xích đạo về hai cực.

d)   các đường vòng tròn nối cực Bắc với cực Nam.

chọn ý c

Câu 1: Hãy cho biết:

– Các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không.

– Ngồi sao lớn tự phát ra ánh sáng được gọi là gì.

– Theo đúng nghĩa khoa học, một số hành tinh được gọi là sao có đúng không. Vì sao ?

– Các hành tinh không tự phát ra ánh sáng được.

– Ngồi sao lớn tự phát ra ánh sáng được gọi là: Mặt Trời.

– Theo đúng nghĩa khoa học, một số hành tinh được gọi là sao là không đúng. Vì: theo khoa học,  sao là những thiên thể có thể tự phát sáng phát nhiệt được (vi dụ như Mặt trời), còn hành tinh thì thường không phát sáng được mà chỉ hấp thụ ánh sáng của mặt trời.  Vì vậy, một số hành tinh được gọi là sao như Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Kim thực chất không phải là sao mà là các hành tinh.

Câu 1: Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Trái Đất có dạng hình tròn.

Đúng

Sai

b)   Đường kinh tuyến là một vòng tròn chạy qua 2 cực Bắc và Nam.

Đúng

Sai

Ý a) Sai

Ý b) Sai

Câu 2: Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

Vĩ thuyến là:

a) những vòng tròn chạy ngang vuông góc với các đường kinh tuyến.

b) những vòng tròn chạy ngang gần bằng nhau, trong đó có đường Xích đạo là vòng tròn lớn nhất.

c) những vòng tròn nhỏ dần khi càng xa Xích đạo và về tới hai cực chỉ còn là hai điểm (chấm).

d) những vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

Chọn ý d