Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1,2,3 trang 75, 76, 77, 78 SBT Địa lớp 6: Hãy trình bày mối liên quan giữa thuỷ triều với Mặt Trăng

CHIA SẺ
Bài 24. Biển và đại dương: Giải bài 1,2,3 trang 75, 76, 77,  78 SBT Địa lí 6. Bài 2. Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng : sóng, dòng biển, thuỷ triều, sóng thần…

Câu 1.a: Độ muối trung bình của nước biển và đại dương trên thế giới là 35%, hãy cho biết :

a)   Những nơi có độ muối của nước biển thấp hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên như thế nào

b)   Những nơi có độ muối của nước biển cao hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên như thế nào.

a)   Những nơi có độ muối của nước biển thấp hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự sống của sinh vật và con người, khí hậu mát mẻ, trong lành.

b)   Những nơi có độ muối của nước biển cao hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nắng, nóng.

Câu 2.a: Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng : sóng, dòng biển, thuỷ triều, sóng thần

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng : sóng, dòng biển, thuỷ triều, sóng thần :

– Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là do gió

– Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

– Nguyên nhân sinh ra dòng biển là do các loại gió thổi thường xuyên ở Trái Đất như gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

– Nguyên nhân sinh ra sóng thần là do động đất ngầm dưới đáy biển

Câu 3.a: Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét :

a)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày “triều cường”.

b)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày “triều kém”.

a)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày “triều cường” : Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời thẳng hàng với nhau (tức là những ngày trăng tròn và không trăng)

b)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày “triều kém” : Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất xếp vuông góc với nhau (tức là những ngày trăng khuyết)

Câu 1.b: Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

Độ muối của một số biển cao hơn hoặc thấp hơn độ muối trung bình là do

a)   nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít

b)   đáy biển có nhiều hay ít mỏ muối

c)   độ bốc hơi cao hay thấp.

d)   biển kín hay biển mở rộng.

Chọn ý b

Câu 1.a: Độ muối của nước biển ở khu vực xích đạo so với độ muối nước biển ở khu vực chí tuyến nơi nào cao hơn ? Vì sao?

Độ muối của nước biển ở khu vực xích đạo cao hơn so với độ muối nước biển ở khu vực chí tuyến.

Do ở khu vực Xích đạo nhận được nhiều ánh sáng Mặt Trời hơn làm cho sự bốc hơi của nước biển lớn hơn.

Câu 2.b: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai

Sóng ngoài khơi xô vào bờ thể hiện sự chuyển động của nước theo chiều ngang.

Đúng

Sai

Sai

Câu 1.b: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Động đất ngầm dưới đáy biển cũng sinh ra sóng biển.

Đúng

Sai

Sai

Câu 2.a: Vì sao ở Biển Chết người không biết bơi vẫn có thể nằm trên mặt nước đọc báo mà không bị chìm ?

Đây là hồ thấp nhất thế giới, xung quanh là sa mạc và nham thạch núi đá vôi chứa rất nhiều muối khoáng. Làm cho hàm lượng muối trong nước biển ở đây cao tới 270 phần ngìn. Tỷ trọng nước biển còn cao hơn cả tỷ trọng con người vì thế con người không biết bơi vẫn có thể nằm trên mặt nước đọc báo mà không bị chìm.

Câu 3: Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3,

hãy : Trình bày mối liên quan giữa thuỷ triều với Mặt Trăng.

Trả lời : 

Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời là nguyên nhân sinh ra thủy triều.